Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja i ima 27 članova.
U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana i strukovna zastupljenost članova Udruženja.
Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju cehovi Udruženja,  vodeći računa o teritorijalnoj, strukovnoj i brojčanoj zastupljenosti članova.

Skupština Udruženja:

1.    donosi:

 • Statut
 • Program rada
 • Financijski proračun,
 • Odluku o raspisivanju izbora,
 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju,
 • odluku o izboru i pozivu predstavnika u Skupštinu POK-a,
 • odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

 

2.    odlučuje o:

 • prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,
 • osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava,
 • kupnji i prodaju nekretnina,
 • najznačajnijim pitanjima obrtništva.

 

3.    imenuje i razrješava:

 • Predsjednika Udruženja,
 • Potpredsjednika Udruženja,
 • članove Upravnog odbora,
 • članove Nadzornog odbora.

 

Skupština (članovi):

 1. Ceh proizvodnog obrta:
 • Rajko Cuculić
 • Đina Josipović
 • Senka Mitrović

 

 1. Ceh uslužnog obrta:
 • Renato Karadžija
 • Marinko Magaš
 • Andrea Marinac
 • Sergio De Privitellio
 • Zoran Rupčić
 • Mithat Sahatčiu
 • Igor Vrcelj

 

 1. Ceh obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera:
 • Maja Božičević
 • Gordana Štifter Draščić
 • Saša Glasenhardt
 • Dominik Malnar

 

 1. Ceh frizera, kozmetičara i pedikera:
 • Nenad Klaić
 • Irena Leskur
 • Ivona Obrić

 

 1. Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika:
 • Josip Cucančić
 • Bojan Japel

 

 1. Ceh trgovine:
 • Jasminka Čiča
 • Željka Bobanović
 • Milenko Unuk

 

 1. Ceh prijevoznika:
 • Milivoj Brusić
 • Branko Dragojević

 

 1. Ceh građevinara:
 • Miroslav De Martini
 • Željko Iličić
 • Dragan Serdar