Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja i ima 27 članova.
U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana i strukovna zastupljenost članova Udruženja.
Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju cehovi Udruženja,  vodeći računa o teritorijalnoj, strukovnoj i brojčanoj zastupljenosti članova.

Skupština Udruženja:

1.    donosi:

 • Statut
 • Program rada
 • Financijski proračun,
 • Odluku o raspisivanju izbora,
 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju,
 • odluku o izboru i pozivu predstavnika u Skupštinu POK-a,
 • odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

2.    odlučuje o:

 • prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,
 • osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava,
 • kupnji i prodaju nekretnina,
 • najznačajnijim pitanjima obrtništva.

3.    imenuje i razrješava:

 • Predsjednika Udruženja,
 • Potpredsjednika Udruženja,
 • članove Upravnog odbora,
 • članove Nadzornog odbora.

 

Skupština (članovi):

1. Ceh proizvodnog obrta:

 • IVICA ZBAŠNIK
 • RAJKO CUCULIĆ
 • MARINO PERIŠIĆ

2. Ceh uslužnog obrta:

 • IGOR BLAŽIĆ
 • SERGIO DE PRIVITELLIO
 • RENATO KARADŽIJA
 • MARINKO MAGAŠ
 • ZORAN RUPČIĆ
 • MITHAT SAHATČIU

3. Ceh obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera:

 • SNJEŽANA BUHA ŠEBELJA
 • GORDANA ŠTIFTER DRAŠČIĆ
 • SAŠA GLASENHARDT
 • DOMINIK MALNAR

4. Ceh frizera, kozmetičara i pedikera:

 • ŽANA JURLINA
 • ŽELJKA MARUŠIĆ
 • DANIEL MIJOK

5. Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika;

 • HRVOJE MARGAN
 • ŽELJKO DELIĆ
 • BOJAN JAPEL

6. Ceh trgovine:

 • DARKO SERTIĆ
 • ŽELJKA BOBANOVIĆ
 • MOMIR ČIČA

7. Ceh prijevoznika:

 • MILIVOJ BRUSIĆ
 • MARINO SUŠANJ

8. Ceh građevinara:

 • ŽELJKO ILIČIĆ
 • JOSIP KNEŽEVIĆ
 • DRAGAN SERDAR