1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja,
2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja,
3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza stručnih službi Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja,
4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

Nadzorni odbor (članovi):

  • MIROSLAV IVANIŠ, predsjednik
  • DARINKA PAVELIĆ-KOVAČEVIĆ
  • SAŠA GLASENHARDT