A)  Skupština

B)  Upravni odbor

C)  Nadzorni odbor

D)  Predsjednik

 


A) Skupština (članovi):

 1. CEH PROIZVODNOG OBRTA:

1.1. IVICA ZBAŠNIK

1.2. RAJKO CUCULIĆ

1.3. MARINO PERIŠIĆ

  2. CEH USLUŽNOG OBRTA:

2.1. IGOR BLAŽIĆ

2.2. SERGIO DE PRIVITELLIO

2.3. RENATO KARADŽIJA

2.4. MARINKO MAGAŠ

2.5. ZORAN RUPČIĆ

2.6. MITHAT SAHATČIU

3. CEH OBRTA ZA INTELEKTUALNE USLUGE GOSPODARSKOG KARAKTERA:

3.1. SNJEŽANA BUHA ŠEBELJA

3.2. GORDANA ŠTIFTER DRAŠČIĆ

3.3. SAŠA GLASENHARDT

3.4. DOMINIK MALNAR

4. CEH FRIZERA, KOZMETIČARA I PEDIKERA

4.1. ŽANA JURLINA

4.2. ŽELJKA MARUŠIĆ

4.3. DANIEL MIJOK

5. CEH UGOSTITELJA I TURISTIČKIH DJELATNIKA

5.1. HRVOJE MARGAN

5.2. ŽELJKO DELIĆ

5.3. BOJAN JAPEL

6. CEH TRGOVINE

6.1. DARKO SERTIĆ

6.2. ŽELJKA BOBANOVIĆ

6.3. MOMIR ČIČA

7. CEH PRIJEVOZNIKA

7.1. MILIVOJ BRUSIĆ

7.2. MARINO SUŠANJ

8. CEH GRAĐEVINARA

8.1. ŽELJKO ILIČIĆ

8.2. JOSIP KNEŽEVIĆ

8.3. DRAGAN SERDAR

B) Upravni odbor (članovi):

 1. ROBERT FUĆAK
 2. SNJEŽANA BUHA ŠEBELJA
 3. ŽELJKO ILIČIĆ
 4. ŽANA JURLINA
 5. MARKO KRIŽIĆ
 6. HRVOJE MARGAN
 7. GORAN MARŠANIĆ
 8. IVICA ZBAŠNIK
 9. ŽELJKA BOBANOVIĆ

 C) Nadzorni odbor (članovi):

 1. MIROSLAV IVANIŠ, predsjednik
 2. DARINKA PAVELIĆ-KOVAČEVIĆ
 3. SAŠA GLASENHARDT

D) Predsjednik Udruženja:

 1. DARKO SERTIĆ