A)  Skupština

B)  Upravni odbor

C)  Nadzorni odbor

D)  Predsjednik

 

A Skupština (članovi):

1. Ceh proizvodnog obrta:

 • Đina Josipović
 • Senka Mitrović
 • Dragan Ovčariček


2. Ceh uslužnog obrta:

 • Renato Karadžija
 • Marinko Magaš
 • Andrea Marinac
 • Sergio De Privitellio
 • Zoran Rupčić
 • Mithat Sahatčiu
 • Leo Spinčić

3. Ceh obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera:

 • Maja Božičević
 • Gordana Štifter Draščić
 • Saša Glasenhardt
 • Mihaela Užar

4. Ceh frizera, kozmetičara i pedikera:

 • Žana Jurlina
 • Nenad Klaić
 • Irena Leskur

5. Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika:

 • Bojan Japel
 • Neva Valenčić

6. Ceh trgovine:

 • Jasminka Čiča
 • Momir Čiča
 • Milenko Unuk

7. Ceh prijevoznika:

 • Milivoj Brusić
 • Branko Dragojević

8. Ceh građevinara:

 • Danijel Vladić
 • Željko Iličić
 • Dragan Serdar

 

B. Upravni odbor (članovi):

  1. Milivoj Brusić
  2. Robert Fućak
  3. Željko Iličić
  4. Anđelina Macan
  5. Andrea Marinac
  6. Goran Maršanić
  7. Ivona Obrić
  8. Snježana Buha Šebelja
  9. Ivica Zbašnik

 

C. Nadzorni odbor (članovi):

 • Saša Glasengardt
 • Miroslav Ivaniš, predsjednik
 • Darinka Pavelić-Kovačević

 

D. Predsjednik Udruženja:

 • Darko Sertić