Odbor za strukovnu izobrazbu razmatra:

-način organiziranja i sudjelovanje Udruženja u izradi odgojno-obrazovnih programa naukovanja, programa majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te njihove izmjene i dopune u skladu s razvojem suvremene tehnologije i obrtništva;

-organizaciju praćenja razvoja obrtničkih zanimanja i prijedloge o formiranju novih odnosno dokidanju starih zanimanja;

-organizaciju seminara i savjetovanja iz područja strukovne izobrazbe za majstore – stručne učitelje iz licenciranih obrta;

-promicanje i praćenje izobrazbe za potrebe obrtništva, a naročito dvojnog sustava obrazovanja, organiziranje majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te specijalizacija i osposobljavanje za nove tehnologije i kvalitetnu izobrazbu naučnika;

-obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

  1. Milivoj Brusić
  2. Željko Iličić
  3. Snježana Buha Šebelja