U djelokrugu Odbora za Statut i praćenje i razvoj komorskog sustava su poslovi praćenja, razmatranja i razvoja, ustroja i načina rada komorskog sustava, razvoja informacijskog sustava Udruženja, naročito: provedbom Statuta i drugih akata Udruženja, predlaganje izmjena i dopuna Statuta, Poslovnika i drugih akata Udruženja, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

  1. Miroslav Ivaniš
  2. Bojan Japel
  3. Ivica Zbašnik, predsjednik