U djelokrugu Odbora za informiranje su poslovi informiranja javnosti o obrtništvu i poslovnog informiranja kao i informiranja članova Udruženja o stručnim, poslovnim i tehnološkim pitanjima i novostima iz rada Udruženja, putem glasila Udruženja, informacijskog sustava i drugih sredstava javnog informiranja, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

  1. Maja Božičević
  2. Damir Konestra
  3. Dominik Malnar
  4. Borna Volarić
  5. Igor Vrcelj

Sjednice Odbora