U djelokrugu Odbora za informiranje su poslovi informiranja javnosti o obrtništvu i poslovnog informiranja kao i informiranja članova Udruženja o stručnim, poslovnim i tehnološkim pitanjima i novostima iz rada Udruženja, putem glasila Udruženja, informacijskog sustava i drugih sredstava javnog informiranja, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

  • DAMIR KONESTRA, predsjednik
  • ANĐELKA SUBAŠIĆ
  • SNJEŽANA PODNAR
  • BORNA VOLARIĆ
  • IGOR VRCELJ

Sjednice Odbora