U djelokrugu Odbora za informiranje su poslovi informiranja javnosti o obrtništvu i poslovnog informiranja kao i informiranja članova Udruženja o stručnim, poslovnim i tehnološkim pitanjima i novostima iz rada Udruženja, putem glasila Udruženja, informacijskog sustava i drugih sredstava javnog informiranja, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

  • Josip Čekada
  • Vesna Kurilić
  • Nela Dunato
  • Ivica Zbašnik
  • Koraljka Martić