U djelokrugu Odbora za gospodarstvo su poslovi praćenja i sudjelovanja u oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike kao i procjena mogućnosti i uvjeta gospodarskog razvoja, poticanja inovacija i istraživanja u gospodarstvu, posebice na području obrtništva i malog poduzetništva, kao i kreditne politike, tehnološkog razvoja i ekologije, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U postupku donošenja propisa Odbor za gospodarstvo prati i razmatra, te daje mišljenja, primjedbe, prijedloge i inicijative u područjima koja se odnose na uređenje i razvoj gospodarskih djelatnosti obrtništva i malog poduzetništva.

  • GORDANA ŠTIFTER DRAŠČIĆ, predsjednica
  • DARINKA PAVELIĆ-KOVAČEVIĆ
  • ROBERT FUĆAK
  • MIROSLAV IVANIŠ
  • GORAN MARŠANIĆ