U djelokrugu Odbora za gospodarstvo su poslovi praćenja i sudjelovanja u oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike kao i procjena mogućnosti i uvjeta gospodarskog razvoja, poticanja inovacija i istraživanja u gospodarstvu, posebice na području obrtništva i malog poduzetništva, kao i kreditne politike, tehnološkog razvoja i ekologije, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U postupku donošenja propisa Odbor za gospodarstvo prati i razmatra, te daje mišljenja, primjedbe, prijedloge i inicijative u područjima koja se odnose na uređenje i razvoj gospodarskih djelatnosti obrtništva i malog poduzetništva.

  1. Gordana Štifter Draščić, predsjednica
  2. Miroslav Ivaniš
  3. Darinka Pavelić-Kovačević
  4. Goran Maršanić
  5. Darko Sertić