Prijave za Obrtničke sportske igre od 9. do 12. svibnja 2024. godine u Malom Lošinju (hotel Vespera)

Prijave za Obrtničke sportske igre od 9. do 12. svibnja 2024. godine u Malom Lošinju (hotel Vespera)

Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore donio je odluku da će Hrvatska obrtnička komora organizirati 16. Obrtničke sportske igre (OSI) od 9. do 12. svibnja 2024. godine u Malom Lošinju (hotel Vespera), uz posredovanje agencije Dubrovnik Sun.

Hrvatska obrtnička komora neće sufinancirati trošak hotelskog smještaja sudionika 16. Obrtničkih sportskih igara, dok će se na nadolazećim Upravnim odborima Obrtničke komore Primorsko-goranske županije i Udruženja obrtnika Rijeka razmotriti mogućnost sufinanciranja sudionika na Obrtničkim sportskim igrama 2024., a o čemu će biti obaviješteni svi prijavljeni sudionici.

Pravo nastupa na natjecanjima koja se održavaju u okviru 16. Obrtničkih sportskih igara imaju:

– aktivni obrtnici i članovi komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore,

– zaposlenici komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore,

– članovi uže obitelji definirani Zakonom o obrtu,

– umirovljeni obrtnici i

– dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore.

OSNOVNE INFORMACIJE ZA Obrtničke sportske igre (OSI) 2024.:

Termin održavanja 16. Obrtničkih sportskih igara je 9. – 12. svibnja 2024.

Dolazak sudionika predviđen je 9. svibnja od 14:00 sati.

Smještaj je organiziran u hotelu Vespera u Malom Lošinju.

Ako se kapaciteti hotela Vespera popune, dodatni smještaj bit će organiziran u hotelu Aurora koji se nalazi pokraj hotela Vespera.

Početna usluga je večera 9. svibnja.

Natjecanja se održavaju 10. i 11. svibnja.

Proglašenje najboljih županija, sportskih ekipa i pojedinaca je 11. svibnja na završnoj večeri u

restoranu hotela Vespera.

Završna usluga je doručak 12. svibnja.

Cijena smještaja na bazi punog pansiona:

u dvokrevetnoj sobi  68,00 eura po osobi/dnevno

u jednokrevetnoj sobi  93,00 eura po osobi/dnevno

Cijena smještaja na bazi polupansiona:

u dvokrevetnoj sobi  63,00 eura po osobi/dnevno

u jednokrevetnoj sobi  88,00 eura po osobi/dnevno

NAPOMENA:

– za sve sudionike OSI organizirane su dvije usluge punog pansiona i jedna usluga polupansiona

– u cijene nije uključena boravišna pristojba koja iznosi 1,80 eura po osobi/dnevno

– u cijene nije uključena jednokratna hotelska naknada za prijavu od 4 eura po osobi jednokratno

Sportovi u kojima će se sudionici natjecati:

1. MALI NOGOMET – ekipno muški (5+1)

2. KUGLANJE – ekipno žene (5 natjecateljica)

3. KUGLANJE – ekipno muški (5 natjecatelja)

4. *TENIS – ekipno (2 natjecatelja/ce)

5. STOLNI TENIS – žene (2 natjecateljice pojedinačno)

6. STOLNI TENIS – muški (2 natjecatelja pojedinačno)

7. POVLAČENJE UŽETA – ekipno miješano (5 natjecatelja + 2 natjecateljice)

8. PIKADO – ekipno miješano (2 natjecateljice + natjecatelj)

9. ODBOJKA NA PIJESKU – ekipno miješano (2 natjecateljice + natjecatelj)

10. BOĆANJE – ekipno miješano (3 natjecatelja/ce + 1 rezerva)

11. *ULIČNA KOŠARKA 3×3– ekipno miješano ( 3 natjecatelja + 2 natjecateljice)

*Napomena: TENIS- Ako se prijavi pet i više obrtnica održat će se i pojedinačni turnir za žene

po kup sistemu bez repasaža i bit će bodovan kao pojedinačno natjecanje

*Napomena: ULIČNA KOŠARKA-  u kategoriji ekipno miješano ove godine se izvodi

eksperimentalno i ne ulazi u ukupni zbroj bodova. U svakom trenutku na terenu moraju biti dva

muškarca i jedna žena.

Odluka o izboru natjecatelja za timske sportove donijet će se nakon prijave svih sudionika za 16. Obrtničke sportske igre u Obrtničkoj komori Primorsko-goranske županije.

1.Potrebni podaci za prijavu su:

-naziv obrta, ime i prezime natjecatelja, sport za prijavu, adresa, OIB, kontakt mobitela i napomena jednokrevetne ili dvokrevetne sobe.

2.Ukoliko se uz prijavu natjecatelja želi prijaviti i pratnja – članovi uže obitelji definirani Zakonom o obrtu, potrebni podaci za prijavu su:

-naziv obrta, ime i prezime pratnje, adresa, OIB, kontakt mobitel i napomena jednokrevetne ili dvokrevetne sobe.

Prijave je potrebno dostaviti do 8. travnja 2024. godine putem e-mail adrese:

uo.rijeka@hok.hr