Otvoreno radno mjesto: Stručni suradnik za opće poslove i odnose s javnošću, (m/ž), 2 izvršitelja

Otvoreno radno mjesto: Stručni suradnik za opće poslove i odnose s javnošću, (m/ž), 2 izvršitelja

objavljeno u: Novosti

Radno mjesto: Stručni suradnik za opće poslove i odnose s javnošću, (m/ž), 2 izvršitelja

Mjesto rada: Rijeka

Opis posla:

  • organizacija i praćenje strukovnog rada po djelatnostima
  • praćenje, informiranje i savjetovanje članstva o svim novinama u zakonodavnom, poreznom sustavu i uopće u sustavu financijskih obveza obrtnika, mogućnostima korištenja EU fondova, bespovratnih sredstava ministarstava i lokalne samouprave, kao i pomoć u pripremi projekata
  • organizacija izobrazbe članstva radi lakšeg snalaženja u poslovanju (organizacija seminara, edukacija, tečajeva…)
  • izrada newslettera
  • administrativno vođenje društvenih mreža (priprema i ažuriranje objava na društvenim mrežama-Web, Facebook, Instagram…)
  • predlaganje strategije za komunikaciju na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Youtube…)
  • pisanje skraćenih zapisnika sa sjednica
  • pripremanje materijala za dopise institucijama
  • ostalo po potrebi te nalogu Predsjednika ili Tajnika.
  •  

Uvjeti:

VSS/VŠS – fakultet društvenog usmjerenja

Minimalno 2 godine radnog iskustva

Napredno znanje MS programskih paketa

Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Kompetencije:

Visoko razvijene organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine

Inovativnost, timski rad, upravljanje vremenom

Sposobnost aktivnog slušanja i jasnog prenošenja informacija

Točnost, analitičnost i sistematičnost u obavljanju radnih zadataka

Profesionalnost i povjerljivost

Nudimo:

Rad na neodređeno, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci

Prepoznajemo i nagrađujemo učinkovite zaposlenike

Nudimo osobni i profesionalni razvoj

Nudimo stimulativno financijska primanja u skladu s radnim mjestom

Selekcijski postupak čine stručno testiranje i razgovor.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju, potvrdi o nekažnjavanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja šalju se na Udruženje obrtnika Rijeka, Vukovarska 21, 51 000 Rijeka ili mailom na ured.predsjednika@obrtnici-rijeka.hr  .

Rok za dostavu prijave: 29.08.2022. godine zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 29.08.2022. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI

Prijava za radno mjesto Stručnog suradnika Udruženja obrtnika Rijeka.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.