Raspisan Natječaj za sufinanciranje razvoja inovacija u 2021.

Raspisan Natječaj za sufinanciranje razvoja inovacija u 2021.

objavljeno u: Novosti

Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, raspisala je Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko – goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima.

Osigurano je 150 tisuća kuna bespovratnih poticajnih sredstava koje se planira rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija. Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe – autori inovacija s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije. Kandidirati se može inovacija (izum ili industrijski dizajn) za koju je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) Ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji iz područja industrijskog vlasništva zaprimljena prijava ili izdana isprava o priznatoj zaštiti tijekom 2020. ili 2021. godine. Posebno će se stimulirati tri najuspješnije inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina).

Rok prijave je 30. rujna 2021., a više informacija dostupno je na POVEZNICI.