Izmjena zaključka: Trgovcima odjećom i obućom – zakupnicima gradskih poslovnih prostora omogućuje se umanjenje zakupnine za travanj

Izmjena zaključka: Trgovcima odjećom i obućom – zakupnicima gradskih poslovnih prostora omogućuje se umanjenje zakupnine za travanj

objavljeno u: Novosti

Sukladno zaključku Gradonačelnika od 13. travnja 2021. godine KLASA:023-01/21-04/54-78; URBROJ:2170/01-15-00-21-3 utvrđeni su kriteriji za umanjenje plaćanja zakupnine za travanj 2021. godine zakupnicima poslovnih prostora kao i korisnicima površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta kojima upravlja Grad Rijeka:

a) sa padom prometa od 40-60% odobriti će se umanjenje zakupnine za 30%;

b) sa padom prometa od 60,01-100% odobriti će se umanjenje zakupnine za 50%.

Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje zakupnine dostavljao se isključivo putem ON LINE obrasca s pratećom vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom kao dokazom smanjenja prometa (na primjer: obrazac porezne prijave za traženi mjesec, mjesečni ispis prometa fiskalne blagajne, pojedinačni pregled prometa po transakcijskom računu i slično), a sve pečatirano i potpisano od strane zakupnika.

Referentno razdoblje za dokaz pada pometa bilo je utvrđeno na način:

– da se promet za mjesec travanj 2021. godine za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređivao s veljačom 2020. godine (koji mjesec prethodi pandemiji corona virusa).

– Iznimno, zakupnici koju svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020. godine dostavljali su podatak o ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine.

Zahtjevi su se podnosili u roku od 20. do zaključno 30. svibnja 2021. godine.

Nadalje, dana 24. svibnja 2021. godine donesen je Zaključak Gradonačelnika KLASA: 023-01/21-04/86-80; URBROJ: 2170/01-15-00-21-43 te je istim proširen gore navedeni Zaključak od 13. travnja 2021. godine iz razloga što zakupnici  poslovnih prostora koji imaju ugovorenu NKD šifru djelatnosti 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama i 47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama, a koji su imali obustavu djelatnosti od 12. do 26. travnja 2021. godine,  nisu prema dostupnim nam informacijama i dosadašnjim očitovanjima porezne uprave mogli ostvariti pravo na naknadu dijela ili fiksnih troškova od Republike Hrvatske u sklopu Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Korona virusom (COVID-19) za travanj 2021. godine.

Slijedom navedenog, zakupnicima poslovnih prostora Grada Rijeke omogućuje se podnošenje on line obrasca – zahtjeva za 100% umanjenje zakupnine za vremenski period od 12. do 26. travnja 2021. godine.

Pravodobni zahtjevi zakupnika biti će pozitivno riješeni pod uvjetom da isti ne budu uvršteni na popis djelatnosti kojima je sukladno Uputi o provedbi mjera nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Korona virusom koju donosi Porezna uprava omogućeno podnošenje zahtjeva za nadoknadu troškova, u kojem slučaju upućujemo zakupce da podnesu zahtjev za naknadu fiksnih troškova Poreznoj upravi na propisanom obrascu.

Zahtjevi za ostvarenje prava na umanjenje zakupnine iz točke 1. ovog Zaključka zakupnici dostavljaju isključivo putem ON LINE obrasca u razdoblju od 04. do 14. lipnja 2021. godine.

Zahtjev za preostale dane mjeseca travnja 2021. godine zakupnici dostavljaju isključivo putem ON LINE obrasca s pratećom vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom kao dokazom smanjenja pada prometa, sve pečatirano i potpisano od strane zakupnika. Referentno razdoblje kao dokaz pada prometa utvrđuje se mjesečno na način:

  • da se promet za mjesec travanj 2021. godine za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređuje s polovicom prihoda veljače 2020. godine (koji mjesec prethodi pandemiji bolesti COVID-19);
  • iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020. godine dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine (uzima se polovica ostvarenog prihoda).

Zahtjevi se zaprimaju u razdoblju od 04. do 14. lipnja 2021. godine.

NAPOMENA: Ukoliko ste podnijeli Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje zakupnine za mjesec travanja 2021. godine sukladno zaključku Gradonačelnika od 13. travnja 2021. godine, KLASA:023-01/21-04/54-78; URBROJ:2170/01-15-00-21-3, u razdoblju od 20. do 30. svibnja 2021. godine, niste u obvezi podnositi novi zahtjev za mjesec travanj 2021. godine sukladno zaključku Gradonačelnika od 24. svibnja 2021. godine, KLASA: 023-01/21-04/86-80; URBROJ: 2170/01-15-00-21-43,  a ukoliko ste suglasni s iznosom umanjenja koji ćete po već podnesenom zahtjevu ostvariti.

Dodatne informacije potražite OVDJE.

Dopuna zaključka Gradonačelnika nalazi se u privitku.