ePorezna-JPPU – Izdavanje poreznih potvrda

ePorezna-JPPU – Izdavanje poreznih potvrda

objavljeno u: Novosti

Porezna uprava obavještava građane da od sada mogu Zahtjeve za izdavanje poreznih potvrda i zahtjev Izdavanje /izmjena PK (Porezne kartice) dostaviti i NIAS vjerodajnicom sigurnosne razine 2.
NIAS vjerodajnicama sigurnosne razine 2 smatraju se: ePass, ePošta, AAI@EduHr korisničko ime i lozinka priznati na NIAS listi vjerodajnica.

Porezna uprava podsjeća za koje sve POTVRDE građani mogu podnijeti Zahtjev za izdavanje porezne potvrde putem sustava ePorezna:
• Potvrda o stanju duga (npr. u svrhu bankovnog poslovanja, sudjelovanja na javnom natječaju, za potrebe HZZ-a, dobivanje potpore i dr.)
• Potvrda o visini dohodaka i primitaka (npr. u svrhu reguliranja prava na dodjelu stipendije, prava iz sustava socijalne skrbi, subvencioniranja i/ili utvrđivanja cijene vrtića, obrade EU obrazaca, bankovnog poslovanja, na osobni zahtjev i dr.)
• Potvrda o visini dohotka (kalendarska godina od 2005. do 2013., npr. za potrebe Općinskog suda, MUP-a, o​sobni zahtjev i dr.)

• Potvrda o rezidentnosti /nerezidentnosti (u svrhu dokazivanja statusa rezidentnosti /nerezidentnosti)

• Potvrda o imovnom stanju (npr. oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe, oslobođenje od plaćanja javnobilježničke pristojbe i dr.)

Porezna uprava poziva porezne obveznike da koriste navedene usluge ePorezne te na vrlo jednostavan način, bez dolaska u ispostave Porezne uprave i plaćanja upravnih pristojbi na zahtjeve, ispunjavanju svoje zakonske obveze i ostvaruju svoja prava.

Izvor: www.porezna-uprava.hr