Prijave za besplatan seminar „Prezentacijske i komunikacijske vještine i upravljanje sastancima“

Prijave za besplatan seminar „Prezentacijske i komunikacijske vještine i upravljanje sastancima“

objavljeno u: Novosti

Pozivamo članove na seminar „Prezentacijske i komunikacijske vještine i upravljanje sastancima“ koji će se održati u četvrtak, 19. rujna 2019. godine u vremenu od 17:00 do 20:00 sati na adresi Udruženja obrtnika Rijeka, Vukovarska 21 (Edukacijski centar u prizemlju zgrade).

 

Prezentacijske i komunikacijske vještine jedan su od glavnih alata poslovnog uspjeha svakog obrta. Pomoću dobrih komunikacijskih i prezentacijskih vještina od svakog ćete člana svoga tima uspjeti izvući ono najbolje, povećat ćete svoje šanse za poslovni uspjeh, kao i šanse čitavog tima koji će uz dobru međusobnu komunikaciju postizati najbolje poslovne rezultate.

 

Glavni cilj edukacije biti će naučiti na koji način ljudi efektivno komuniciraju, što su uzroci loše komunikacije i nerazumijevanja te prepoznavanje svog komunikacijskog stila te stila sugovornika. Polaznici će biti upoznati s četiri osnovna komunikacijska stila, kao i s alatima i tehnikama rješavanja konflikata između sugovornika različitih komunikacijskih stilova. Također, upoznat će koja su pravila ispravne komunikacije na sastancima te savjete za vođenje sastanaka.

 

Ukupni trošak seminara snosi Udruženje obrtnika Rijeka pa je isti za sve članove Udruženja besplatan!

Pravo prijave na seminar imaju svi članovi (obrtnici i dobrovoljni članovi Udruženja), njihovi zaposlenici te članovi obiteljskog kućanstva sukladno Zakonu o obrtu, uz uvjet da im dug komorskog doprinosa ne premašuje dva kvartala (456,00 kn).

Prijave će se zaprimati do utorka, 17. rujna 2019. godine, tj. do popunjenosti kapaciteta Edukacijskog centra na sljedeći mail: cehovi@obrtnici-rijeka.hr, s obaveznom naznakom za koji seminar se osoba prijavljuje („Prezentacijske i komunikacijske vještine i upravljanje sastancima“).

 

Za potrebe prijave potrebno je navesti sljedeće:

  1. naziv, adresa sjedišta i OIB obrta;
  2. status (vlasnik obrta/član obiteljskog kućanstva/zaposlenik) i
  3. kontakt broj na koji vas možemo nazvati u slučaju dodatnih informacija.