Potpišite Ugovor sa HEP Opskrba d.o.o. do 11.11.2019. godine i ostvarite nižu cijenu električne energije

Potpišite Ugovor sa HEP Opskrba d.o.o. do 11.11.2019. godine i ostvarite nižu cijenu električne energije

objavljeno u: Novosti

Potpisivanjem Dodatka 1 Sporazuma o poslovnoj suradnji između Hrvatske obrtničke komore i tvrtke HEP-OPSKRBA d.o.o. osigurani su povoljniji, jedinstveni uvjeti opskrbe električnom energijom na području cijele Hrvatske za članove HOK-e (obrtnici i dobrovoljni članovi) te njihove djelatnike.

Detaljne informacije o spomenutim uvjetima nalaze se u privitku (dokument Informacije o povlaštenim cijenama za članove HOK-e i njihove djelatnike_HEP Opskrba).

Informacije-o-povlaštenim-cijenama-za-članove-HOK-e-i-njihove-djelatnike_HEP-Opskrba-1

Obrazac za dostavu podataka o krajnjem kupcu