objavljeno u: Novosti

Poštovani članovi,

Udruženje obrtnika Rijeka, pri kojem djeluje Sekcija turističkih vodiča, organizirat će edukativnu radionicu interpretacije i pripovijedanja koja bi se održala u siječnju 2020. godine. Kako bi se krenulo u organizaciju, važno je znati okviran broj polaznika i preferiran model radionice.

Postoje tri modela te vas molimo da svoj odgovor (u kojem ćete navesti slovo ispred predloženog modela) pošaljete na mail cehovi@obrtnici-rijeka.hr najkasnije do 30.09.2019.:

  1. A) Jednodnevna radionica (priča, važnost priče, angažiranje publike i sl.)
  2. B) Dvodnevna radionica (priča, važnost priče i pripovijedanja, angažiranje publike, praktični primjeri i pomoć pri kreiranju vlastitih koncepata)
  3. C) Petodnevna radionica (sve gore navedeno, plus naglas na interpretaciji i razvijanju koncepta)*

*Preduvjet je članstvo u Interpret Europe.

Udruženje obrtnika Rijeka sufinancirati će troškove radionice za svoje članove, a iznos sufinanciranja ovisi o izabranom modelu i o broju polaznika. Također, UTV Kvarnera i UTV Liburnia za svoje članove će sufinancirati dio troškova.

Ukoliko niste član Udruženja obrtnika Rijeka (imate registriran d.o.o. ili j.d.o.o.) možete postati naš dobrovoljni član te ostvarivati sve pogodnosti koje Udruženje pruža.

NAPOMENA: Glasovanje ne obvezuje pohađanje istih.