Tajnik Udruženja odgovoran je za provedbu i izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata tijela Udruženja.

Tajnik Udruženja organizira rad tijela Udruženja, rukovodi radom stručnih službi prema svojim ovlastima, te obavlja druge poslove za koje ga ovlaste tijela Udruženja.

Po ovlaštenju Predsjednika tajnik Udruženja osigurava provedbu financijskog proračuna i brine se o upotrebi drugih sredstava, te zastupa Udruženje u imovinskim i drugim poslovima.

Tajnik Udruženja osigurava koordinaciju rada između Udruženja i Područne obrtničke komore.
Tajnik Udruženja odgovara za svoj rad Predsjedniku Udruženja i Upravnom odboru.

Tajnik Udruženja je: Dajana Dujmović