Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja i ima 27 članova.
U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana i strukovna zastupljenost članova Udruženja.
Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju cehovi Udruženja,  vodeći računa o teritorijalnoj, strukovnoj i brojčanoj zastupljenosti članova.

Skupština Udruženja:

1.    donosi:

 • Statut
 • Program rada
 • Financijski proračun,
 • Odluku o raspisivanju izbora,
 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju,
 • odluku o izboru i pozivu predstavnika u Skupštinu POK-a,
 • odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

2.    odlučuje o:

 • prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,
 • osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava,
 • kupnji i prodaju nekretnina,
 • najznačajnijim pitanjima obrtništva.

3.    imenuje i razrješava:

 • Predsjednika Udruženja,
 • Potpredsjednika Udruženja,
 • članove Upravnog odbora,
 • članove Nadzornog odbora.

Skupština (članovi):

1. Ceh proizvodnog obrta:

 • Senka Mitrović
 • Emil Straka

2. Ceh uslužnog obrta:

 • Marinko Magaš
 • Nasrin Štrljić
 • Zlatan Margan
 • Maja Brljafa
 • Nikola Budimir
 • Zoran Rupčić
 • Leo Spinčić

3. Ceh obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera:

 • Darinka Pavelić-Kovačević
 • Saša Glasenhardt
 • Svjetlana Antolos
 • Vesna Kurilić
 • Danijel Celcner

4. Ceh frizera, kozmetičara i pedikera:

 • Žana Jurlina
 • Irena Leskur
 • Milka Dudić

5. Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika:

 • Bojan Japel
 • Hrvoje Margan

6. Ceh trgovine:

 • Jasminka Čiča
 • Momir Čiča

7. Ceh prijevoznika:

 • Milivoj Brusić
 • Goran Maršanić

8. Ceh građevinara:

 • Danijel Vladić
 • Christian Marić
 • Josip Knežević

B. Upravni odbor (članovi):

  1. Milivoj Brusić
  2. Robert Fućak
  3. Željko Iličić
  4. Anđelina Macan
  5. Andrea Marinac
  6. Goran Maršanić
  7. Ivona Obrić
  8. Snježana Buha Šebelja
  9. Senka Mitrović

C. Nadzorni odbor (članovi):

 • Saša Glasengardt
 • Mirislav Ivaniš, predsjednik
 • Darinka Pavelić-Kovačević

D. Predsjednik i potpredsjednici  Udruženja:

 • Ivica Zbašnik, predsjednik
 • Andrea Marinac
 • Goran Maršanić