Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja i ima 27 članova.
U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana i strukovna zastupljenost članova Udruženja.
Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju cehovi Udruženja,  vodeći računa o teritorijalnoj, strukovnoj i brojčanoj zastupljenosti članova.

Skupština Udruženja:

1.    donosi:

 • Statut
 • Program rada
 • Financijski proračun,
 • Odluku o raspisivanju izbora,
 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju,
 • odluku o izboru i pozivu predstavnika u Skupštinu POK-a,
 • odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

2.    odlučuje o:

 • prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,
 • osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava,
 • kupnji i prodaju nekretnina,
 • najznačajnijim pitanjima obrtništva.

3.    imenuje i razrješava:

 • Predsjednika Udruženja,
 • Potpredsjednika Udruženja,
 • članove Upravnog odbora,
 • članove Nadzornog odbora.

Članovi Skupštine su:
Zvonko Jurković, Marino Perišić, Rajko Cuculić, Darinka Pavelić-Kovačević, Gordana Štifter Draščić, Mithat Sahatčiu, Ingrid Perman, Snježana Buha Šebelja, Marinko Magaš, Saša Glasenhardt, Ladidlav Barbarić, Milan Kežić, Milan Anić, Željko Delić, Branko Grubišić, Darko Sertić, Momir Čiča, Miroslav Ivaniš, Željka Bobanović, Milivoj Brusić, Dragan Serdar, Željko Iličić, Josip Knežević, Daniel Mijok, Željka Marušić, Žana Jurlina, Marino Sušanj.