– Zdravko Kleva, predsjednik
– Anđelka Subašić, dopredsjednica
– Igor Vrcelj, član
– Karla Klausberger, član
– Snježana Podnar, član

Sjednica Odbora za informiranje 06.09.2013.

Bolji nadzor nad aplikacijom obrtničke web stranice i jednostavnija tražilica Baze obrtnika

Članovi Odbora za informiranje na održanoj 7. sjednici 6.rujna osvrnuli su se na sadržaj Ugovora za uslugu održavanja aplikacije Baze obrtnika. Jednoglasno je tom prigodom usvojen prijedlog za nastavak suradnje s Udrugom UMKI, ali uz određene korekcije koje je potrebno načiniti na Ugovoru o čemu je Odbor informirao i predstavnicu Udruge UMKI, gđu. Romanu Sanju Vladić,koja je prisustvovala sjednici. Odbor je zaključio i predložio korekcije u smislu da se u Ugovor navedu minimalne tehničke konfiguracije hardvera (naziv servera, certifikati i sl.) na kojem se nalazi aplikacija s time da isto ne mora biti navedeno u samom Ugovoru, već u prilogu na koji će se pozivati u Ugovoru. Nadalje istaknuta je potreba dodavanja stavka u kojoj se Izvršitelj obavezuje osigurati kontinuiranu dostupnost Aplikacije za vrijeme radnog vremena Naručitelja (misli se na dostupnost servera na kojem se nalazi Aplikacija). Također istaknuta je potreba dodavanja stavka u kojem će se definirati kako je, u slučaju prekida Ugovora, Izvršitelj dužan predati Aplikaciju (opisom navedenu u čl 1. Ugovora) Naručitelju u dogovorenom formatu, te rok za njegovu predaju. Format predlaže Izvršitelj. Potrebno je , odlučeno je, doraditi čl. 5 i 6, uz prijedlog da se za isto angažira pravnik, koji će to izreći pravničkim jezikom, definirati na koji se način ažuriraju podaci te kako su definirane izmjene na web aplikaciji ˝Katalog obrtnika˝ koju također održava UMKI. Nakon donošenja zaključka o toj točki saslušane su primjedbe i prijedlozi gdin-a Dževada Osojkića. One su se odnosile na potrebu poboljšanja tražilice za pretraživanje baze obrtnika koja se nalazi na portalu Udruženja, te je Odbor nakon rasprave zaključio sljedeće: Zbog lakšeg pretraživanja baze potrebno je kreirati brzu i jednostavniju tražilicu koja će bazu pretraživati prema nazivu ili djelatnosti obrta. A naziv poveznice s tražilicom koja se nalazi na početnoj stranici portala promijenit će se iz ‘Katalog obrtnika’ u ‘Pronađite obrtnika!’ radi lakšeg snalaženja posjetioca portala. Odbora za informiranje održao je sjednicu u svom punom sastavu: Karla Klausberger, Snježana Podnar Anđelka Subašić , Igor Vrcelj i Zdravko Kleva, a u njoj su sudjelovali Dajana Dujmović, tajnica Udruženja, Jana Sertić zapisničar te Romana Sanja Vladić iz Udruga UMKI, Dževad Osojkić – član Udruženja.

Odbor za informiranje UO Rijeka – Z. Kleva

Sjednica Odbora za informiranje 21.06.2013.

UO Rijeka uskoro na Facebook mreži

U proteklom razdoblju, tijekom 2012. Godine, na internetskim stranicama Udruženja obrtnika Rijeka, objavljeno je preko 100 članaka  sa slikom, dodano na stranicu  6 galerija slika i objavljene su 4 prezentacije. Zabilježeno je 12.320 posjeta tijekom kojih je otvoreno 89.000 stranica, što znači da su se posjetitelji u prosjeku zadržavali na  7 stranica.
Kako je odbor izvijestila Snježana Podnar, administrator stranice, najviše su se sa stranice skidale informacije: plan sajmova u PDF i HAMAG prezentacija. Odbor je zaključio da je web stranica  živa, dobro posjećena te da je Udruženje  posredstvom stranice ostvarilo napredak u komuniciranju sa javnosti i članstvom uz primjedbu da bi trebalo biti više informacija i objava vezanih za  događanja iz rada UO Rijeka, njegovih sekcija i radnih tijela. Također je potrebno ažurirati popise obrtnika na web stranicama a dat je i prijedlog da se članove Odbora za informiranje promptno obavještava  o sazivanju i održavanju sastanaka sekcija, radnih tijela, seminara i radionica koje se organiziraju u UO. Odbor za informiranje suglasan je da se linkovi Udruženja obrtnika Rijeka i Udruge stanara uzajamno postave na web stranice spomenutih organizacija, bez naplaćivanja naknade, te da se otvori Facebook stranica UO Rijeka koju će ažurirati novi zaposlenici u Udruženju.

Odbor za informiranje UO Rijeka – Z. Kleva

Sjednica Odbora za informiranje 23.03.2012.

Obrtnici UO Rijeka uskoro dostupni i preko Interneta

Redizajniranje  internetske stranice www.obrtnici-rijeka neophodno je, zaključili su članovi  Odbora za informiranje Udruženja obrtnika Rijeka, te donijeli odluku da se na internetskoj stranici omogući uvid u izrađenu  Bazu obrtnika UO Rijeka (isključivo onih koji su na to dali svoj pristanak). Time će biti dostupni podatci o: nazivu obrta, mjestu i adresi obrta, vlasniku obrta (ime i prezime), registriranih djelatnosti, te  e-mail adresi,telefonu i web stranici,  ukoliko je obrt ima.
Odbor je utvrdio da postoji dosta neiskorištenog (neaktivnog) prostora na stranici, kojeg bi trebalo  ponuditi obrtnicima udruženja za oglašavanje njihovih usluga po simboličnoj cijeni. Na taj bi se način ostvarila veću posjećenost stranice, a istodobno, javnost bi  lakše pronalazila  pružatelja određenih obrtničkih  usluga.
Zaključeno je također da bi radi  kvalitetnijeg uređivanja stranice i njezinog  sadržajnog obogaćivanja, taj dio posla trebalo povjeriti  za to stručnoj osobi. O svemu spomenutom konkretni prijedlozi uputit će se Upravnom odboru Udruženja  na odlučivanje.

Odbor za informiranje UO Rijeka