– Darinka Pavelić Kovačević, predsjednik
– Darko Sertić, član
– Zoran Rupčić, član
– Karla Klausberger, član
– Sabrina Sokolaj, član