Odbori i komisije se osnivaju kao radna tijela Upravnog odbora sa ciljem da pomognu Upravnom odboru pri odlučivanju i provođenju aktivnosti Udruženja, te donošenju programa i planova rada.

U Udruženju obrtnika Rijeka djeluju sljedeći odbori i komisije:

  • Odbor za gospodarstvo
  • Odbor za Statut
  • Odbor za strukovnu izobrazbu
  • Odbor za informiranje
  • Inventurna komisija
  • Komisija za priznanja
  • Komisija za investicijska ulaganja
  • Nadzorni odbror
  • Radno tijelo TZ za uljepšavanje grada Rijeke -Povjerenstvo pri TZ grada Rijeke za ugostiteljstvo