Ime i prezime vlasnika

Broj mobitela

Email

Naziv obrta

OIB

Adresa

Grad/općina sjedišta obrta

Molimo prepišite brojeve i slova koja vidite na slici u polje ispod!
captcha

Popunjavanjem ove pristupnice izjavljujem da dobrovoljno pristupam u Projekt zajedničke nabave Udruženja obrtnika Rijeka.

Izjavljujem da ću komorski doprinos dobrovoljno i uredno podmirivati u propisanim rokovima.

Izjavljujem da dajem suglasnost Udruženju obrtnika Rijeka za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka i to:
ime i prezime vlasnika, OIB, adresu, naziv obrta, e-mail adresu, broj telefona/mobitela za potrebe Projekta zajedničke nabave sa svrhom postizanja dogovorenih pogodnosti temeljem potpisanih sporazuma o suradnji Udruženja obrtnika Rijeka i dobavljača.

Napomena: Udruženje obrtnika Rijeka zadržava pravo isključenja člana koji ne plaća komorski doprinos u propisanim rokovima.

Napomena: Sva polja su obavezna! Udruženje obrtnika Rijeka garantira da Vaši podatci neće biti zloupotrebljeni!