Ime i prezime vlasnika

  Broj mobitela

  Email

  Naziv obrta

  OIB

  Adresa

  Grad/općina sjedišta obrta

  Molimo prepišite brojeve i slova koja vidite na slici u polje ispod!
  captcha

  Popunjavanjem ove pristupnice izjavljujem da dobrovoljno pristupam u Projekt zajedničke nabave Udruženja obrtnika Rijeka.

  Izjavljujem da ću komorski doprinos dobrovoljno i uredno podmirivati u propisanim rokovima.

  Izjavljujem da dajem suglasnost Udruženju obrtnika Rijeka za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka i to:
  ime i prezime vlasnika, OIB, adresu, naziv obrta, e-mail adresu, broj telefona/mobitela za potrebe Projekta zajedničke nabave sa svrhom postizanja dogovorenih pogodnosti temeljem potpisanih sporazuma o suradnji Udruženja obrtnika Rijeka i dobavljača.

  Napomena: Udruženje obrtnika Rijeka zadržava pravo isključenja člana koji ne plaća komorski doprinos u propisanim rokovima.

  Napomena: Sva polja su obavezna! Udruženje obrtnika Rijeka garantira da Vaši podatci neće biti zloupotrebljeni!