Nova evidencija o primljenim računima U-RA

objavljeno u: Novosti

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 1/2019 ) uvedena je nova evidencija o primljenim računima U-RA. Prema Pravilniku o PDV-u porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a uz prijavu PDV-a podnosi i posebnu evidenciju o primljenim računima, elektroničkim … pročitajte više

1 44 45 46 47 48 49 50 80