Edukacije za modul eGrađevinski dnevnik

Edukacije za modul eGrađevinski dnevnik

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi edukacije korisnika Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU).

Dvije edukacije konferencijskog tipa (100-200 ljudi) za modul eGrađevinski dnevnik održati će se u Rijeci, 01. prosinca 2023. godine, u predavaoni G-003 Građevinskog fakulteta, na adresi Radmile Matejčić 3.

Prva edukacija održat će se u 08:30, a druga u 12:00 sati.

Rasporedi su dostupni putem poveznica i potrebno je prijaviti se:

1. edukacija: https://ispu-edukacije.info/aktivne-edukacije/e-gradevinski-dnevnik/g6t1-z001
2. edukacija: https://ispu-edukacije.info/aktivne-edukacije/e-gradevinski-dnevnik/g6t1-z002

Napominjemo kako se za prijavu na ISPU edukaciju potrebno registrirati, odnosno kreirati korisnički račun putem sljedećeg linka: https://ispu-edukacije.info/.