Program sufinanciranja tečajeva za sve članove Udruženja obrtnika Rijeka u iznosu od 150,00 EUR

Program sufinanciranja tečajeva za sve članove Udruženja obrtnika Rijeka u iznosu od 150,00 EUR

Ovim putem želimo Vas  informirati kako je Udruženje obrtnika Rijeka pripremilo  program sufinanciranja tečaja u školskoj godini 2023./2024. za sve obrtnike i dobrovoljne članove koji su članovi Udruženja obrtnika Rijeka Bakar Kraljevica Čavle Kostrena (skraćeni naziv: Udruženje obrtnika Rijeka).

Program sufinanciranja planira se na način da zainteresirani obrtnici imaju pravo na korištenje voucher bona u iznosu od 150,00 EUR koje mogu iskoristiti u obrtima za obrazovanje koji su registrirani na području:

Grada Rijeke, Grada Bakra, Grada Kraljevice, Općine Čavle i Općine Kostrena.

Tečajevi koji su obuhvaćeni programom sufinanciranja su iz područja:

  • knjigovodstva,
  • informatike,
  • stranih jezika i
  •  pripreme za državnu maturu.

Pravo prijave imaju svi obrtnici i dobrovoljni članovi Udruženja, njihovi zaposlenici i/ili  članovi obiteljskog kućanstva sukladno Zakonu o obrtu na način da će Udruženje obrtnika Rijeka sufinancirati  tečajeve za maksimalno dvije osobe  po pojedinom članu Udruženja (obrtu ili dobrovoljnom članu), uz uvjet da dug komorskog doprinosa obrtnika ili dobrovoljnog člana ne premašuje dva kvartala (60,52 EUR).

 
Termine pojedinih tečajeva zainteresirani obrtnici dogovarat će izravno sa  odabranim obrtima za obrazovanje prema njihovim satnicama i prema redovitim rasporedima.

Po završetku prijave Udruženje obrtnika Rijeka pregledat će prikupljene prijave te će polaznike i  odabrane obrte za obrazovanje obavijestiti  o valjanosti prijava za voucher bonove.

Uplata voucher bona u iznosu od 150,00 EUR po polazniku uplatit će se obrtima za obrazovanje po dostavi potvrde o polaganju tečaja polaznika (ugovor sa polaznicima, potvrda o uplati preostalog dijela tečaja i sl.).  

Svoju prijavu članovi Udruženja mogu  iskazati slanjem prijavnice  putem elektronske pošte na uo.rijeka@hok.hr , a najkasnije do 15.10.2023. godine. 

Za prijavu je potrebno navesti sljedeće:

  1. naziv, adresa sjedišta i OIB obrta polaznika;
  2. naziv izabranog obrta za obrazovanje, broj polaznika i njihov status (vlasnik obrta/ zaposlenik/član obiteljskog kućanstva) i
  3. kontakt broj na koji Vas možemo nazvati u slučaju potrebnih dodatnih informacija.

Napomena: Nepotpune prijave bit će odbačene, a za sve informacije o programu sufinanciranja možete se obratiti na kontakte Udruženja obrtnika Rijeka:

E-mail: uo.rijeka@hok.hr

Broj telefona: 051/ 372-114

Nadamo se uspješnoj suradnji i ostvarenju pogodnosti za sve članove Udruženja obrtnika Rijeka  te stojimo na raspolaganju za sva pitanja.