Paušalisti, trebate pomoć u ispunjavanju PO-SD obrasca, obratite nam se s povjerenjem

Paušalisti, trebate pomoć u ispunjavanju PO-SD obrasca, obratite nam se s povjerenjem

objavljeno u: Novosti

Ukoliko ste obveznik paušalnog oporezivanja dohotka, a popunjavanje PO-SD obrasca Vam zadaje glavobolju, slobodno nam se možete obratiti s povjerenjem za pomoć na sljedeće kontakte:
tel.: 051/ 372 – 114
e-mail: uo.rijeka@hok.hr .

Podsjećamo da:
– godišnje izvješće o ostvarenom dohotku, na Obrascu PO-SD, za 2021. godinu potrebno je predati najkasnije do 15.01.2022. godine.
– obrtnik „paušalist“ ne vodi poslovne knjige, osim evidencije o prometu Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem
– ukinulo se izdavanje poreznih rješenja te se paušalistima uvodi obveza plaćanja predujma poreza na dohodak tijekom poreznog razdoblja na temelju samozaduživanja, a prema podacima iz godišnjeg izvješća koje se podnosi na Obrascu PO-SD
– eventualnu razliku godišnjega paušalnog poreza porezni je obveznik dužan platiti s danom podnošenja izvješća, a najkasnije do 15.01.2022. godine
– primljene potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta, kao i potpore za samozapošljavanje, se ne evidentiraju u Obrascu PO-SD
– paušalni porez/eventualna razlika manje uplaćenog paušalnog poreza na dohodak za proteklu godinu uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada / općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika (HR 68 – oznaka modela uplate;  1449 – brojčana oznaka poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno;  OIB fizičke osobe)
– nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je najkasnije 15 dana nakon isteka kalendarske godine (do 15.01.2022. godine) podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti na obrascu PO-SD-Z.
– obrazac PO-SD-Z popunjava samo imenovani nositelj zajedničke djelatnosti dok su oba porezna obveznika – nositelj zajedničke djelatnosti i supoduzetnik – obvezni podnijeti i Obrazac PO-SD
– Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD i PO-SD-Z (paušalisti koji obavljaju zajedničku djelatnost obrta) utvrdit će se je li obveznik ostvario veći ili manji dohodak od utvrđenog u rješenju.

Nove obrasce PO-SD i PO-SD-Z u excell-u kao pomoć obrtnicima prilikom podnošenja obveznih prijava Poreznoj upravi koje je izradila Sekcija računovpđa Hrvatske obrtničke komore možete preuzeti OVDJE .