Savjetovanje o Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Savjetovanje o Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

objavljeno u: Novosti

Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 29. studenog 2021. godine.  

Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se ponajviše roditelja djece koja nisu upisana u predškolske ustanove na području grada Rijeke u tekućoj pedagoškoj godine te obrta registriranih za obavljanje djelatnosti dadilja sukladno Zakonu o dadiljama, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se uključi u savjetovanje.

Sve informacije vezane uz savjetovanje o Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja dostupne su OVDJE.