Istječe rok za podnošenje Zahtjeva za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova za mjesec prosinac

Istječe rok za podnošenje Zahtjeva za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova za mjesec prosinac

objavljeno u: Novosti

Popunjen Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih p​laćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) ZA PROSINAC podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna​ najkasnije do 15. veljače 2021.Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“.

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost. ​

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:

  • mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
  • trošak obvezne pričuve,
  • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,
  • trošak komunalne naknade,
  • mjesečni trošak direktne spomeničke rente,
  • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine,
  • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,
  • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i
  • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja,  izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina

Detaljnije informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova za prosinac dostupne su u Uputi o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19).

Podsjećamo, pravo na nadoknadu plaćenih (prije podnošenja Zahtjeva potrebno je platiti račune) svih ili dijela fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. ostvaruju poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen ili ograničen rad, a kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine bio najmanje 60%. Iznimno, pravo na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova ostvaruju poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.

Uz Zahtjev se ne podnose računi kao ni dokazi o plaćanju.

Novost u odnosu na mjeru za prosinac 2020. je da su poduzetnici koji će predati Zahtjev za SIJEČANJ dužni platiti račune u roku od 8 dana od isplate nadoknade (ako to nisu učinili prije podnošenja Zahtjeva). Također, u fiksne troškove koji će se nadoknađivati uvršten je i mjesečni trošak softverske opreme za fiskalizaciju.

Više informacija vezanih uz izvanredno stanje izazvano širenjem virusa COVID – 19 (paket mjera iz prosinca 2020.) možete pročitati OVDJE.