Do 28. veljače zaprimanje zahtjeva za umanjenje zakupnine gradskih prostora za siječanj

Do 28. veljače zaprimanje zahtjeva za umanjenje zakupnine gradskih prostora za siječanj

objavljeno u: Novosti

Grad Rijeka će svim zakupcima gradskih poslovnih prostora te površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, umanjiti zakupninu, a sukladno opsegu pada prometa.

Pomoć za umanjenje zakupnine odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 28. veljače 2021. godine, uz mogućnost produljenja ovisno o razvoju situacije sa pandemijom koronavirusa.
Kriteriji za umanjenje plaćanja zakupnine zakupnicima:

  • sa padom prometa od 40-60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%;
  • sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje zakupnine podnositi će se sukladno slijedećim rokovima:

  • Zahtjevi za siječanj 2021. – od 20. do zaključno 28. veljače 2021. godine,
  • Zahtjevi za veljaču 2020. – od 20. do zaključno 28. ožujka 2021. godine.

Zahtjevi za umanjenje plaćanja zakupnine podnose se kao i u prethodnom razdoblju isključivo putem ONLINE obrasca koji je objavljen na portalu eUsluga Grada Rijeke s pratećom vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom kao dokazom smanjenja prometa (na primjer: obrazac porezne prijave za traženi mjesec, mjesečni ispis prometa fiskalne blagajne, pojedinačni pregled prometa po transakcijskom računu i slično), a sve pečatirano i potpisano od strane zakupnika.

Referentno razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za mjesec za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređuje s istim tim kalendarskim mjesecom 2019. godine. Iznimno, zakupnici koju svoju djelatnost nisu obavljali u 2019. godini u mjesecima koji bi bili referenti za mjere umanjenja dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine, koji mjesec prethodi pandemiji koronavirusa.

Od podnošenja zahtjeva za umanjenje od plaćanja zakupnine za mjesece siječanj i veljaču 2021. godine izuzete su djelatnosti kojima se tijekom cijele 2021. godine priznaje umanjenje ugovorene zakupnine u iznosu od 50%, a to su:

  • Djelatnost trgovine na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama – 47.61 i
  • Djelatnost trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama, aktivnost: trgovina na malo rabljenim knjigama – 47.79.

Besplatna postava ugostiteljskih terasa

Korisnici ugostiteljskih terasa oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. siječnja 2021. do 28. veljače 2021. godine, uz mogućnost produljenja ovisno o razvoju situacije s pandemijom koronavirusa.
Korisnici ugostiteljskih terasa ne moraju podnositi zahtjeve.

Mjere provedbe postupka licitacije za slobodne poslovne prostore u pandemijskim uvjetima

Natjecateljima koji su ujedno i zakupnici/ korisnici poslovnih prostora Grada Rijeke da sudjeluju u postupku licitacije i u slučaju da u cijelosti nisu podmirili račune zakupnine/naknade za korištenje poslovnog prostora za razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca 2020. godine, ukoliko se utvrdi da na analitičkoj kartici natjecatelja postoji evidentirano dospjelo dugovanje za mjesece studeni i prosinac 2020. godine, a isti su pravovaljano podnijeli Zahtjev za umanjenje zakupnine, te ostvarili pravo na isto, a sve kao pomoć zbog pandemije virusa COVID-19.
Ukoliko dosadašnji zakupnik/korisnik poslovnog prostora bude utvrđen najpovoljnijim natjecateljem dužan je do 31. ožujka 2021. godine podmiriti dospjelo preostalo dugovanje na ime zakupnine/naknade za korištenje poslovnog prostora isključivo za mjesece studeni i prosinac 2020. godine, za koje je ostvario pravo na umanjenje zakupnine. Ako zakupnik poslovnog prostora ne podmiri dospjelo dugovanje za studeni i prosinac 2020. godine, ugovor o zakupu će se raskinuti.

Reprogramiranje obročne otplate dugova poduzetnicima

Zbog posljedica koje pandemija virusa COVID 19 ostavlja na poslovanje pravnih subjekata-zakupnika poslovnih prostora Grada Rijeke, a u svrhu daljnje potpore onim zakupnicima poslovnih prostora koji su pod mjerama obustave rada ili su obavljali djelatnost, ali je ista imala utjecaj na pad prihoda, Grad Rijeka:

  • neće otkazuje ugovore o obročnoj otplati sklopljene u toku 2020. godine, a time i ugovore o zakupu, već da nakon ukidanja mjera obustave rada od strane Stožera civilne zaštite, izvršit će se reprogram dospjelih obroka iz postojećih ugovora o obročnoj otplati te sačini aneks postojećih ugovora. Ranije dogovoreni rokovi plaćanja pomiču se za svaki nepodmireni mjesečni obrok koji je dospio u razdoblju obustave rada, za onoliko mjeseci koliko je na snazi bila obustava rada, ali uz uvjet da su svi dospjeli obroci prije 28. studenog 2020. godine (kada je stupila na snagu Odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske) iz ugovora o obročnoj otplati, kao i dospjela tekuća zakupnina, uredno podmireni.
  • ne otkazuje ugovore o zakupu osnovom dostavljenih opomena sa stanjem duga zaključno za listopad 2020. godine, već sklopi ugovor o obročnoj otplati dugovanja osnovom zaprimljenog zahtjeva zakupnika, sve nakon ukidanja mjera obustave rada od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Na ovakav način se postupa prema zakupnicima koji su pod mjerama obustave rada i/ili nemaju obustavu rada jer ne predstavljaju ugrozu u epidemiološkom smislu, ali trpe znatno smanjenje prihoda, i to samo za ona dugovanja koja se odnose na vremensko razdoblje od ožujka naovamo, odnosno koja su posljedica nastanka pandemije COVID 19 i posljedično smanjene likvidnosti.

Više informacija možete pronaći OVDJE.