Poziv članovima za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova Tečaja za stjecanje potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (higijenski minimum)

Poziv članovima za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova Tečaja za stjecanje potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (higijenski minimum)

objavljeno u: Novosti

Udruženje obrtnika Rijeka poziva članove koji su tijekom 2019. i 2020. godine uspješno položili Tečaj za stjecanje potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (higijenski minimum) da se prijave na Poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova Tečaja.

 

Tko ima pravo podnošenja prijave?

Članovi Udruženja obrtnika Rijeka (obrtnici i dobrovoljni članovi Udruženja sa sjedištem u gradu Rijeci, Bakru i Kraljevici te općinama Kostreni i Čavlima), obveznici polaganja Tečaja*, uz uvjet da im dug komorskog doprinosa ne premašuje dva kvartala (456,00 kn).

Podnijeti se može prijava za sufinanciranje troškova Tečaja za najviše dvije osobe po pojedinom obrtu/dobrovoljnom članu.

Prijaviti se mogu samo oni koji su Tečaj položili u razdoblju od 1. prosinca 2019. godine do 20. studenog 2020. godine.

 

Postupak dodjele potpore

U vremenskom periodu od 8 kalendarskih dana zaprimati će se prijave zainteresiranih članova.

U slučaju nepotpune prijavne dokumentacije, Stručna služba Udruženja uputiti će Zahtjev za dopunom prijavitelju na e-mail adresu navedenu u prijavi s rokom za dostavu dokumentacije od najviše 4 kalendarska dana od dana slanja Zahtjeva. Prijava će se smatrati podnesenom predajom potpune dokumentacije.

Udruženje će djelomično snositi troškove Tečaja svim prijaviteljima. Postotak sufinanciranja zavisiti će o broju zaprimljenih ispravnih prijava.

Prijavitelji će biti obaviješteni o Odluci Udruženja obrtnika Rijeka o iznosu sufinanciranja troškova Tečaja do kraja mjeseca studenog 2020. godine.

Način na koji se podnose prijave

Prijave na Poziv podnose se Udruženju obrtnika Rijeka isključivo putem elektronske pošte cehovi@obrtnici-rijeka.hr.

Za potrebe prijave potrebno je navesti sljedeće:

  1. Naziv, adresa sjedišta i OIB obrta;
  2. Status polaznika Tečaja u obrtu (obrtnik/član obiteljskog kućanstva/zaposlenik);
  3. IBAN žiro računa obrta (za potrebe uplate sredstava) i
  4. Kontakt broj.

 

Uz navedene podatke potrebno je priložiti (OBAVEZNO):

  1. Izvornik računa za tečaj i
  2. Potvrdu o završenom tečaju za stjecanje potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba koju izdaje Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije Rijeka.

 

Rokovi prijava

Prijave na Poziv zaprimaju se od 13. do 20. studenog 2020. godine.

 

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Sve dodatne informacije u svezi Poziva mogu se dobiti na tel.: 372-114 ili putem elektronske cehovi@obrtnici-rijeka.hr.

 

* Tečaj organizira Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije Rijeka, a tečaj su dužne završiti osobe koje svoje poslove obavljaju u proizvodnji ili prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice. Više informacija OVDJE.