Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) za listopad prosinac

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) za listopad prosinac

objavljeno u: Novosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je Odluku o primjeni Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) za listopad prosinac i Potpore za skraćivanje radnog vremena.

 1. Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) za listopad prosinac

Ciljane skupine:

A) Poslodavci iz sektora

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti – popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • B) Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa.
 • Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

C)

 • Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na djelatnost

Razdoblje i trajanje mjere: od 01.10. do 31.12.2020.godine
Visina potpore

Iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

 • od 40,00% do 44,99% – 2.000,00 kn
 • od 45,00% do 49,99% – 2.500,00 kn
 • od 50,00% do 54,99% – 3.000,00 kn
 • od 55,00% do 59,99% – 3.500,00 kn
 • od 60% i više – 4.000,00 kn

Potpora pokriva i doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa mogu ostvariti:

2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana

4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje

– doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

VAŽNO!!!

 • Poslodavci koji su zatvoreni Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te odlukom epidemiologa ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem su zatvoreni gore navedenim odlukama.
 • Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), morajudokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem im je rad ograničen sukladno gore navedenoj odluci.
 • Za radnike zaposlene nakon 30.09.2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

 

 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO – a do 30.06.2020. godine mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 30.06.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Način odabira korisnika: Javni poziv

 • Zahtjevi zaprimljeni od 26.10. do 25.11.2020. godine – odobravanje isplate za 10., 11. i 12. mjesec 2020. godine
 • Zahtjevi zaprimljeni od 26.11.2020. godine do 25.12.2020. godine – odobravanje isplate za 11. i 12. mjesec 2020. godine
 • Zahtjevi zaprimljeni od 26.12.2020. godine do 25.01.2021. godine – odobravanje isplate za 12. mjesec 2020. godine

Kriteriji za ostvarivanje potpore

 1. Poslodavci trebaju dokazati da su u razdoblju od 01.04.2020.g. do 30.09.2020.g. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020.g., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.
 1. Poslodavci kojima je ograničen rad Odlukama stožera civilne zaštite(nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave):
 • trebaju dokazati da su u rujnu 2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na rujan 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za rujan 2020.g. i rujan 2019.g. Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za listopad, odnosno dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece

ILI

 • dokazati da su u razdoblju od 01.04.2020.g. do 30.09.2020.g. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020.g., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.
 1. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traže potporu u odnosu na lipanj 2020. godine temeljem predaje tablice pada prihoda/primitaka za odnosni mjesec i lipanj 2020.g.
 1. Ako je poslodavac osnovan nakon 01.04.2019.g. i posluje duže od godinu dana treba dokazati da je u rujnu 2020. godine imao pad prihoda/primitaka u odnosu na rujan 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za rujan 2020.g. i rujan 2019.g. Poreznoj upravi ukoliko traži potporu za listopad, odnosno dokazati da je u mjesecu koji prethodi onome za koji traži potporu imao pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2019.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Ako je poslodavac osnovan nakon 01.04.2019.g. i posluje duže od godinu dana, a tromjesečni je obveznik PDV-a, treba dokazati pad prihoda/primitaka iz trećeg tromjesečja 2020.g. u odnosu na treće tromjesečje 2019.g.
 1. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka. U navedenim slučajevima poduzetnici su dužni dostaviti izvod iz knjige primitaka i izdataka ili brutto bilancu za odnosna razdoblja.

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi https://mjera-orm.hzz.hr/ sukladno dostupnim uputama.

Obveze poslodavca

Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći:

– za 10/2020 najkasnije do 5.12.2020. godine

– za 11/2020 najkasnije do 5.01.2021. godine

– za 12/2020 najkasnije do 5.02.2021. godine.

Obrtnici i ostali samostalni obveznici plaćanja doprinosa koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće dostavljaju Izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Isplate sredstava

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata

Više informacija o potpori dostupno je OVDJE

Provedbeni dokument možete preuzeti OVDJE.

 

VAŽNO!!!

Od 26.10.2020. neće se zaprimati novi zahtjevi za mjeru ORM COVID rujan prosinac i ORM COVID mikropoduzetnici rujan-prosinac i isključivo je moguće predati zahtjev za mjeru listopad-prosinac.

Poslodavci koji već koriste mjeru rujan-prosinac važne informacije o korištenju mjere listopad-prosinac mogu pronaći OVDJE.

 1. Potpore za skraćivanje radnog vremena

– Izmjena se odnosi na visinu potpore koja se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70% mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.800 kn mjesečno neto po radniku.

– Pojedini radnik može provesti do 70% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena. Ukoliko poslodavac radnika koji ima skraćenje veće od 70% prijavi na potporu, razlika iznad 70% za skraćenje odnosno općenito prekid/izostanak rada zbog kojeg radnik nije kriv ide na teret poslodavca koji te sate plaća kao da je radnik radio.

– Radi fleksibilnijeg provođenja mjere, izmjenama je ukinuta obveza dostave tjednih rasporeda radnog vremena za svakog pojedinog radnika.

Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta možete saznati OVDJE.

ORM 10-12.png