Poziv za preuzimanje individualnog zelenog spremnika za miješani komunalni otpad na području Općine Kostrena – pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva

Poziv za preuzimanje individualnog zelenog spremnika za miješani komunalni otpad na području Općine Kostrena – pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva

objavljeno u: Novosti

Na području Općine Kostrena počinje nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Korisnicima na području Općine Kostrena će bez naknade biti dodijeljeni individualni zeleni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Individualni zeleni spremnici će se dodjeljivati primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora. Poslovni korisnici sa spremnikom većeg kapaciteta (zapremnine 1100 litara, 720 litara (3x240l) i 960 litara (4x 240l)) biti će naknadno obaviješteni o dodjeli i preuzimanju istih.

O početku korištenja dodijeljenog zelenog spremnika korisnici će biti pravovremeno obaviješteni. S obzirom da se naplaćuje odvoz miješanog komunalnog otpada, korisnici će moći utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada (papir i karton, staklo te metalna, plastična i višeslojna ambalaža) u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada koji se nalaze na javnim površinama.

Sve informacije o preuzimanju individualnih zelenih spremnika možete pronaći OVDJE.