Iskazivanje interesa za sufinanciranu Periodičku izobrazbu vozača – KOD 95

Iskazivanje interesa za sufinanciranu Periodičku izobrazbu vozača – KOD 95

objavljeno u: Novosti

Udruženje obrtnika Rijeka za svoje će članove tijekom jesenskog razdoblja u 2020. godini organizirati i sufinancirati Periodičku izobrazbu vozača – KOD 95.

 

Osnovna cijena osposobljavanja određena je zakonskom odredbom i iznosi 1.500,00 kn, međutim Udruženje obrtnika Rijeka će svojim članovima sufinancirati trošak izobrazbe.

Kako konačna cijena ovisi o broju prijavljenih članova, prethodno je potrebno iskazati interes za izobrazbu kako bismo znali približan broj polaznika.

Udruženje obrtnika Rijeka će u 2020. godini samo jednom organizirati i sufinancirati trošak Periodičke izobrazbe vozača – KOD 95.

 

Svoj interes za sufinanciranu Periodičku izobrazbu vozača – KOD 95 možete iskazati isključivo putem elektronske pošte cehovi@obrtnici-rijeka.hr, a najkasnije do 2. listopada 2020. godine (petak).

 

Za potrebe iskazivanja interesa potrebno je navesti sljedeće:

  1. naziv, adresa sjedišta i OIB obrta;
  2. broj polaznika i njihov status (vlasnik obrta/ zaposlenik);
  3. za koju kategoriju se obnavlja KOD 95 – prijevoz tereta i/ili putnika;
  4. točan datum isteka važećeg KOD-a 95 u vozačkoj dozvoli i
  5. kontakt broj na koji Vas možemo nazvati u slučaju potrebnih dodatnih informacija.