HZZ – Potpore za očuvanje radnih mjesta od rujna do prosinca

HZZ – Potpore za očuvanje radnih mjesta od rujna do prosinca

objavljeno u: Novosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je odluku o primjeni Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) za rujan – prosinac i Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) – Mikropoduzetnici za rujan – prosinac.

  1. Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) za rujan – prosinac

Potporu od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku (bez obzira da li je radnik zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme) koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu moći će dobiti poslodavci isključivo iz sljedećih sektora:

  • Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
  • Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
  • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstava, zračnih prijevoznih sredstava, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
  • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova i TV programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
  • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
  • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
  • Ostale uslužne djelatnosti samo pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

Pravo na potporu imaju i vlasnici obrta.

Razdoblje i trajanje: od 1. rujna do 31. prosinca 2020. godine

Kriterij za ostvarivanje potpore:Poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka za najmanje 60% u odnosu na isti mjesec 2019.

 

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru. Za radnike zaposlene nakon 31. kolovoza 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

 

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

 

Više informacija o navedenoj mjeri potražite OVDJE.

 

 

  1. Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) – Mikropoduzetnici za rujan – prosinac

Potporu od 2.000 kn po radniku (bez obzira da li je radnik zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme) koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, moći će dobiti poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i zapošljavaju do 10 radnika.

Pravo na potporu imaju i vlasnici obrtabez obzira na gospodarsku djelatnost koju obavljaju.

Razdoblje i trajanje: od 1. rujna do 31. prosinca 2020. godine

Kriterij za ostvarivanje potpore:Poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka za najmanje 50% u odnosu na isti mjesec 2019.

 

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru. Za radnike zaposlene nakon 31. kolovoza 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

 

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO- a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

 

Više informacija o navedenoj mjeri potražite OVDJE.

 

 

VAŽNO:

Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) moći koristiti ove mjere, s time da će se po potrebi morati dokazati poteškoće u poslovanju (pad prihoda za 60 odnosno 50 posto). Dodatne informacije potražite slijedeći poveznice koje smo prethodno naveli.

 

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene: