VAŽNO!!! Istječe rok za dostavu dokumentacije Poreznoj upravi korisnicima mjere za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza

VAŽNO!!! Istječe rok za dostavu dokumentacije Poreznoj upravi korisnicima mjere za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza

objavljeno u: Novosti

Porezna uprava krajem lipnja 2020. uputila je javni poziv korisnicima mjere za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za:

  1. Dostavu dokumentacije kojom dokazuju pad prihoda/primitaka u odnosu na podatke kojima raspolaže Porezna uprava
  2. Dostavu podataka o prihodima/primicima poreznih obveznika za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima​

Porezni obveznici koji smatraju da udovoljavaju kriterijima u upućenom javnom pozivu, mogu u nadležnu ispostavu Porezne uprave dostaviti traženu dokumentaciju do 20. srpnja 2020.

 

Više informacija možete pronaći OVDJE.