Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu

objavljeno u: Novosti

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavio je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.

 

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjena isključivo za stjecanje obrazovanja, u 2019. i 2020. godini, za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15) kao i za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u 2019. i 2020. godini.

 

Korisnici: Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

 

Prihvatljivi troškovi su:

  • troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
  • troškovi polaganja majstorskog ispita
  • troškovi polaganja pomoćničkog/naučničkog ispita za osobe koje udovoljavaju uvjetima iz članka 62. stavka 3. Zakona o obrtu („Narodne novine“, br. 143/13, 127/19 i 41/20)
  • troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita prema programima ispita za stjecanje određenog zanimanja/zvanja
  • troškovi prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)
  • troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

 

 

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova.

 

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija, a podnosi se Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11. svibnja 2020. godine (sukladno točki 8. Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu). Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. listopada 2020. godine.

 

U privitku ove objave nalazi se Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu te cjelokupna potrebna dokumentacija.

 

 

Program Cjeloživotno obrazovanje za 2020. godinu

Prijavni obrazac COO 2020 Gospodarski subjekti

Prijavni obrazac COO 2020 Fizičke osobe

Otvoreni javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrntištvo za 2020 godinu

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore 2020

Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi