HOK: Računovođama se moraju omogućiti mjere koje će osigurati normalno funkcioniranje gospodarstva

objavljeno u: Novosti

Hrvatska obrtnička komora zatražila je nadležna ministarstva da se

računovođama odobre mjere koje će im omogućiti očuvanje radnih mjesta i

ublažiti posljedice pandemije korona virusa. Rad računovodstvenih

servisa u situaciji izazvanoj pandemijom korona virusa je znatno otežan

što je bio jedan od razloga da se sastane Sekcija računovođa HOK-a.

 

Hrvatska obrtnička komora temeljem zaključaka sjednice Sekcije

računovođa HOK-a, održane 20. ožujka 2020. godine traži:

 

1/ Hitno produljenje roka za predaju JOPPD obrazaca – nemoguće je isti

predavati u sada propisanim zakonskim rokovima, a HOK traži i

suspendiranje kaznenih odredbi u djelu koji se odnosi na kašnjenje sa

predajom

 

2/ Hitno produljenje roka za predaju obrazaca PDVa, PDV-S, PDV-ZP i

obrasca URA uz obvezno suspendiranje kaznenih odredbi za kašnjenje s

predajom istih već od datuma 20. ožujka 2020. godine (rok za predaju

izvještaja za veljaču 2020.)

 

3/ Hitno produljenje roka za predaju obrasca PD (prijava poreza na

dobit) te PD-IPO i OPZ STAT i to minimalno na način da se omogući rok od

2 (dva) mjeseca nakon što epidemija izazvana koronavirusom prođe.

 

4/ Hitno produljenje roka za predaju obrazaca GFI POD (statistika za

obrtnike dobitaše i ostale obveznike predaje obrasca) te obrasca GFI POD

za javnu objavu. Predlaže se tražiti produljenje roka minimalno do 31.

srpnja 2020. godine. Ovdje svakako treba uzeti u obzir da je potrebno

omogućiti rok od 2 (dva) mjeseca minimalno nakon što epidemija

koronavirusa prođe.

 

5/ Hitno produljenje roka za prijavu i odjavu radnika uzevši u obzir da

je vrlo otežano raditi u trenutnim uvjetima uz očekivanja da je moguće i

da računovođe završe u samoizolaciji ili da zbog izmještanja opreme tamo

gdje je to moguće imaju problema sa ceritfikatima i sl. Ovdje je također

potrebno primijeniti suspendiranje kaznenih odredbi u djelu koji se

odnosi na kašnjenje s ispunjenjem rokova

 

6/ Iznalaženje načina da se zbog svega navedenog u mjerama za očuvanje

radnih mjesta pronađe i ona za računovođe. Računovođe su vezane

ugovornim obvezama za fakturiranje mjesečnih usluga, ali se u trenutnoj

situaciji postavlja pitanje „kome poslati račun“ kada su gotovo svi

poduzetnici „na koljenima“. Uz ovako velik i zahtjevni dodatni rad koji

se u ovim izvanrednim uvjetima rada očekuje od računovođa, mora se uzeti

u obzir i da će ova djelatnost imati u dolazećim mjesecima (a osjeća se

već sada) poteškoća sa naplatom svojih usluga koje računovođe MORAJU

odraditi. Računovođe moraju moći mjerama za gospodarstvo očuvati radna

mjesta svojih djelatnika.

 

7/ Hitno mirovanje odredbi Ugovora o radu te kolektivnih ugovora za

ugostiteljstvo i graditeljstvo. Od Vlade tražimo da pronađe način za

otvaranje dijaloga s predstavnicima Sindikata, a sve u svrhu

prevladavanja krize izazvane epidemijom koronavirusom.

 

U nastavku donosimo tijek sjednice, koja je iznjedrila gore navedena

traženja. Predsjednica Sekcije računovođa Đurđica Mostarčić na početku

je sjednice istaknula da je iz svakodnevnog kontakta s računovođama iz

cijele RH jasno vidljivo da svi izražavaju nezadovoljstvo vrlo velikim

pritiskom u svom trenutnom radu budući da gospodarstvo, novonastaloj

situaciiji vezanoj uz epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj, i dalje

očekuje veliku podršku od strane računovođa.

 

Naime, i onim poduzetnicima čije je poslovanje obustavljeno Odlukom

Stožera civilne zaštite, potrebni su računovođe zbog obračuna plaća za

djelatnike ili za dostavu svih potrebnih obrazaca nadležnim

institucijama.

 

Nadalje, Mostarčić je napomenula da u djelu Hrvatske (Istra) već dva

tjedna računovođe otežano rade te je time upitno i poštivanje roka za

predaju obrasca PDVa (danas, 20. ožujka 2020. godine) za veljaču iz

razloga što se isti u trenutnim uvjetima nije mogao izraditi, a isto se

doznaje i iz drugih županija.

 

Dio računovođa također izjavljuje i da ima problem sa svojim

djelatnicima iz razloga što pojedini imaju djecu vrtićke ili školske

dobi i nisu u mogućnosti dolaziti na posao. Pojedini djelatnici su u

samoizolaciji radi svojih supružnika te je već sad vrlo upitno

poštivanje svih rokova koji tek slijede (PDV obrasci u naredna tri

mjeseca, završni obračuni, statistički izvještaji).

 

Potpredsjednik Sekcije Damir Židanić otvorio je raspravu vezanu uz

veliki pritisak kojima su računovođe dodatno izložene od strane svojih

klijenata – pozivima, porukama elekreonske pošte pa čak i dolaskom u

prostore računovodstvenih servisa. Trenutno se svi raspituju i traže od

računovođa da im zatvaraju poslovne prostore putem aplikacije e-Porezna,

pojačana je dinamika odjava radnika, traže se informacije vezane uz

aktualne mjere Vlade RH, a uskoro se očekuje i dodatni pojačani pritisak

vezano uz najavljenu mjeru Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gdje će

poduzetnicima biti potrebna dodatna pomoć u popunjavanju podataka

(osobito uz ispunjavanje tablice za dokaz pada prihoda), tablice radnika

i ostalo.

 

Mostarčić se dodatno osvrnula na otežani rad od kuće pojedinih

gospodarstvenika te sukladno tome otežano predavanje JOPPD obrazaca već

sada, a očekuje se još teža situacija u travnju kada će biti potrebno

predavati JOPPD obrazac za isplatu plaće za mjesec ožujak uz još uvijek

sve nepoznanice vezane uz obračun iste. Napomenula je i da je potrebno

da Vlada hitno suspendira odredbe Zakona o radu i kolektivnih ugovora za

ugostiteljstvo i graditeljstvo budući da isti trenutno izrazito

negativno utječu na ionako otežano poslovanje gospodarstvenika. Ne

suspendiraju li se isti hitno, kao i ukoliko Vlada ne udovolji već

ranije postavljenim zahtjevima od strane Hrvatske obrtničke komore u

djelu otpisa doprinosa za plaće, prolaskom epidemije korona virusa bit

će potrebno daleko dulje razdoblje za oporavak gospodarstva.

 

Židanić je postavio i pitanje na koji način zadržati djelatnike u

računovodstvenim servisima budući da se sada od njih traži povećani

angažman i dolazak na posao u znatno otežanim uvjetima. Vrlo je teško

organizirati rad kod kuće za djelatnike s obzirom da se rad odvija

isključivo s dokumentacijom klijenata te je nemoguće i protuzakonito

dokumentaciju klijenata davati izvan poslovnog prostora. Dodatno, za

očekivati je da će uslugu od klijenata biti teško naplatiti u

nadolazećem razdoblju s obzirom na njihovo otežano poslovanje.

 

Izvor: www.hok.hr