PDV identifikacijski broj

PDV identifikacijski broj

objavljeno u: Novosti

 

Ukoliko želite surađivati s poreznim obveznicima iz EU (putničke agencije, platforme za oglašavanje, platforme za pružanje usluga i sl.), dužni 15 dana prije početka primanja usluge zatražiti PDV identifikacijski broj.

Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Samom dodjelom PDV identifikacijskog broja, rezident – porezni obveznik Republike Hrvatske (iznajmljivač, dostavljač, prijevoznik i sl.)  ne upisuje se u registar obveznika PDV-a.

Porezni obveznik iz EU na obavljenu uslugu neće obračunati PDV već to mora učiniti rezident – porezni obveznik Republike Hrvatske (iznajmljivač, dostavljač, prijevoznik i sl.).

Ukoliko poslujete isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja (izvan EU) niste u obvezi zatražiti PDV identifikacijski broj, ali na primljenu uslugu morate obračunati i platiti hrvatski PDV.

Porezni obveznici iz Republike Hrvatske koji surađuju s poreznim obveznicima iz EU predaju elektroničkim putem obrazac PDV i obrazac PDV-S, dok porezni obveznici koji surađuju isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja obrazac PDV mogu podnijeti u papirnatom obliku te ne podnose obrazac PDV-S.

Na primljenu uslugu potrebno je obračunati hrvatski PDV po stopi od 25%. Obrazac PDV  i Obrazac PDV-S treba podnijeti samo za obračunska razdoblja u kojima je usluga primljena. Obrasci s nulom se ne podnose. Rok za podnošenje obrazaca je do 20. dana  u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dok je obveza plaćanja PDV-a do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (npr. do kraja veljače za siječanj).

Primanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije

 

Primanje usluga od poreznih obveznika iz trećih zemalja

 

 

Primanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije i iz trećih zemalja

 

Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu
Obveza PDV identifikacijskog broja Nema obveze PDV identifikacijskog broja Obveza PDV identifikacijskog broja
Predati PDV i PDV-S obrasce

 

 

Predati PDV obrasce

Ne predaje se PDV-S

 

Predati PDV i PDV-S obrasce (u ovom slučaju u obrascu PDV-S iskazuje se samo usluga koju su obavili porezni obveznici iz država članica EU)

 

Upute za plaćanje PDV-a:

Iznos obračunatog PDV-a se uplaćuje u državni proračun. IBAN primatelja: HR1210010051863000160

MODEL: HR68

Poziv na broj primatelja: 1201-OIB