Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN br. 5/20) obvezuje članice ugovornih strana (potpisnica)

Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN br. 5/20) obvezuje članice ugovornih strana (potpisnica)

objavljeno u: Novosti

U Narodnim novinama, br. 5/20 od 15.1.2020. objavljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva koji su sklopili Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije sa strane radnika i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma u ime svojih članova poslodavaca na određeno vrijeme do 31. prosinca 2021. godine, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Ovim kolektivnim ugovorom stranke potpisnice ugovora uređuju međusobna prava i obveze te određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika/ce u ugostiteljskoj djelatnosti. Kolektivni ugovor obvezuje sve članice ugovornih strana (potpisnica) koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost.

Dogovorene su izmjene uređenja najnižih plaća u ugostiteljskoj djelatnosti na sljedeći način:

  • Briše se najniža osnovica za obračun plaća iz KUU.
  • 3% je povećan iznos minimalnih plaća za tipična ugostiteljska zanimanja te će u 2020. iznositi 5.100 kn, a 5% za pomoćne poslove te će iznositi 4.300 kn (zbog većeg rasta minimalne plaće RH koja je kao takva definirana za jednostavne poslove došlo je do približavanja iznosa 1. i 2. razreda te je odlučeno 2. razred povećati nešto više).
  • Broj razreda složenosti poslova za koje se utvrđuje minimalna bruto plaća u ugostiteljstvu povećan je s 3 na 4 razreda tako da su dodani Vrlo zahtjevni poslovi ili tzv. specijalistički poslovi za koje je dogovorena minimalna bruto plaća u iznosu od 6.100 kn
  • Posao sobarice prebačen je iz 1. u 2. razred složenosti poslova te je dodatno naglašeno kako je za utvrđivanje iznosa minimalne plaće važna razina složenosti posla koji radnik obavlja, a ne sam naziv radnog mjesta
  • Minimalne bruto plaće utvrđene člankom 30. KUU predstavljaju najmanji iznos osnovne plaće koju je poslodavac dužan isplatiti za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti neovisno o tome postoji li kod poslodavca Kolektivni ugovor, odnosno tarifni prilog, ili ne postoji.

Rok za usklađivanje sa ovim kolektivnim ugovorom je 60 dana od dana primjene.

 

 

 

 

 

 

 

Grupa složenosti poslova Tipični poslovi Minimalna bruto plaća u kn bez dodataka
I. JEDNOSTAVNI POSLOVI

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova.

npr: čistačica, spremačica, servir, portir, nosač prtljage, i drugi slični poslovi navedene razine složenosti 4.062,51
II. MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove.

npr: sobarica, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, pomoćni recepcionar, pomoćni slastičar i drugi slični pomoćni poslovi navedene razine složenosti 4.300,00
III. ZAHTJEVNIJI POSLOVI

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu samostalnost u radu.

npr: konobar, kuhar, slastičar, recepcionar i drugi slični poslovi navedene razine složenosti 5.100,00
IV. VRLO ZAHTJEVNI POSLOVI

Koristi specijalistička znanja za obavljanje složenih poslova samostalno. Potrebna kreativnost, osobne inicijative i profesionalizam uz stručno poznavanje područja rada.

npr: konobar specijalist, kuhar specijalist i drugi slični specijalistički poslovi navedene razine složenosti 6.100,00

 

NAPOMENA! Ističemo još jednom kako se Kolektivni ugovor ugostiteljstva odnosi samo na članice ugovornih strana (potpisnica) koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, sve dok ne bude donesena Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva. Međutim novom Uredbom o visini minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine utvrđena je minimalna bruto plaća u svoti od 4.062,51 kn (Narodne novine br. 106/19). Navedena svota minimalne plaće odnosi se na bruto plaću koja se utvrđuje za puno radno vrijeme radnika, a obračunavati će se za sate rada u mjesecu siječnju 2020.g., koja se uobičajeno isplaćuje u veljači, itd. Navedena minimalna bruto plaća kao takva definirana je za Jednostavne poslove iz prvog razreda složenosti poslova za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti (npr. kao što su poslovi nosača prtljage i dr.) te slijedom toga za sve obrtnike i druge poslodavce obveza obračuna više osnovne plaće započinje sa obračunom plaće za siječanj 2020.