Obveze “paušalista” na kraju poslovne godine – podsjetnik

Obveze “paušalista” na kraju poslovne godine – podsjetnik

objavljeno u: Novosti

Podsjećamo sve obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu da je zakonski rok za predaju izvješća o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu i prirezu poreza na dohodak, odnosno obrasca PO-SD, najkasnije petnaest (15) dana po isteku kalendarske godine tj. najkasnije do 15. siječnja 2020. godine. Obrazac PO-SD se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, odnosno elektroničkim putem, ako su paušalisti korisnici sustava ePorezna.

Godišnje izvješće o paušalnom dohotku na obrascu PO-SD za 2019. godinu sastavlja se na temelju podataka iz knjige prometa (obrazac KPR) te plaćenih predujmova paušalnog poreza i to kvartalno tijekom poreznog razdoblja.

U poslovne primitke potrebno je uključiti sve primitke ostvarene obavljanjem djelatnosti uključujući i sve poticaje i potpore dobivene u vezi s obavljanjem obrtničke djelatnosti osim primljene novčane potpore za samozapošljavanje dobivene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.