Objavljen Javni poziv za sudionike fokus grupa za izradu standarda zanimanja

Objavljen Javni poziv za sudionike fokus grupa za izradu standarda zanimanja

objavljeno u: Novosti

Obavještavamo vas da je objavljen Javni poziv za sudionike fokus grupa za prilagodbu ankete za izradu standarda zanimanja u sklopu projekta Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada, u kojem je HOK partner.

Fokus grupe se formiraju za izradu sljedećih zanimanja:

– automehatroničar,

– brodograditelj,

– instalater grijanja i klimatizacije,

– instalater kućnih instalacija,

– kovač,

– limar,

– serviser karoserije motornih vozila,

– strojobravar,

– proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije.

 

Zadaća članova fokus grupe je da pod vodstvom stručnjaka izgeneriraju ključne poslove, znanja i vještine u svrhu izrade standarda zanimanja.

U tu svrhu organizirat će se nekoliko sastanaka na kojima će im se prvo detaljno objasniti što se od njih očekuje te na koji će način raditi, a potom će po uputama stručnjaka raditi na tome da prilagode anketu o standardu zanimanja (koja je opći okvir za sva zanimanja) za zanimanje za koje se prijavljuju.  Od sudionika se očekuje da isključivo daju doprinos svojim stručnim znanjem o zanimanju u kojem rade odnosno zapošljavaju. Sve zadaće popisane su u javnom pozivu.

 

HOK iz projekta pokriva troškove puta na te sastanke, te po potrebi smještaja. Osim toga, svakom sudioniku se po završetku rada preko ugovora o djelu isplaćuje 6.000,00 kn bruto.

 

Sudionici fokus grupe mogu biti: radnici koji rade u zanimanju za koje se prijavljuju, ili u srodnom zanimanju (srodna zanimanja popisana su u javnom pozivu) ili poslodavci koji zapošljavaju u zanimanju za koje se prijavljuju, ili u srodnom zanimanju.

Radnici trebaju imati status zaposlene osobe, a poslodavci trebaju obavljati gospodarsku djelatnost u zanimanju za koje se prijavljuju, ili srodnom zanimanju, što trebaju dokazati izvatkom iz sudskog ili obrtnog registra. Prednošću se smatra ako poslodavci sudjeluju u obrazovanju i osposobljavanju (npr. naukovanju), što trebaju dokazati odgovarajućim dokumentima.

 

Sve dodatne informacije možete pronaći u samom javnom pozivu koji se nalazi na linku: https://www.hok.hr/press/novosti/javni_poziv_za_prijavu_kandidata_za_sudionike_fokus_grupe_za_prilagodbu_ankete_o_standardu_zanimanja_sektor_strojarstvo_brodogradnja_i_metalurgija.

 

Zainteresirane obrtnike koji bi željeli biti uključeni u rad fokus grupe, molimo da kontaktiraju Udruženje obrtnika Rijeka u što kraćem roku, a najkasnije do 13. studenog 2019.g., kako bi se pravovremeno mogla pripremiti dokumentacija – prijava za natječaj za Hrvatsku obrtničku komoru.