Razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina – praktične vježbe

Razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina – praktične vježbe

objavljeno u: Novosti

Zbog iskazanog interesa polaznika sa posljednjeg seminara nastavljamo sa istom temom te Vas pozivamo na seminar „Razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina – praktične vježbe“ koji će se održati u četvrtak, 3. listopada 2019. godine u vremenu od 17:30 do 20:30 sati na adresi Udruženja obrtnika Rijeka, Vukovarska 21 (Edukacijski centar u prizemlju zgrade).

Prezentacijske i komunikacijske vještine jedan su od glavnih alata poslovnog uspjeha svakog poduzetnika. Kroz praktične vježbe i samostalno izlaganje polaznici će naučiti kako ostvariti kontakt s publikom te je zainteresirati za izloženu tematiku. Naučit će kako govor i položaj tijela kod izlaganja mogu pojačati glavnu poruku. Polaznici će naučiti kako prezentirati kompleksnu temu ne gubeći glavnu poruku iz vida te će naučiti kako efikasno započeti i završiti prezentaciju. Također, naučiti će bolje upravljati pitanjima i odgovorima tijekom i nakon prezentacije.

Pravo prijave na radionicu imaju SVI zainteresirani, ali je iznos kotizacije određen na sljedeći način:

  1. Za članove Udruženja obrtnika Rijeka (obrtnike i dobrovoljne članove Udruženja), njihove zaposlenike te članove uže obitelji obrtnika sukladno Zakonu o obrtu, uz uvjet da im dug komorskog doprinosa ne premašuje dva kvartala (456,00 kn), kotizacija iznosi 50,00 kn.
  2. Kotizacija za ostale zainteresirane iznosi 100,00 kn.

 

Zbog individualnog pristupa na seminaru broj polaznika je ograničen na maksimalno 12 osoba!

Iznos kotizacije potrebno je uplatiti na žiro račun Udruženja obrtnika Rijeka (IBAN: HR4723400091117013553; model i poziv na broj primatelja: HR00 i datum uplate; opis plaćanja: seminar „Komunikacijske i prezentacijske vještine“). Uplaćeni iznos kotizacije smatrati će se pravovaljanom prijavom na seminar.

Uz dokaz o izvršenoj uplati, za potrebe prijave potrebno je navesti slijedeće:

  1. Naziv, adresa sjedišta i OIB obrta/trgovačkog društva;
  2. Kontakt broj na koji vas možemo nazvati u slučaju dodatnih informacija.

 

Potvrdu o uplati i tražene podatke potrebno je poslati na e-mail cehovi@obrtnici-rijeka.hr.

 

Prijave će se zaprimati do srijede, 2. listopada 2019. godine, tj. do popunjenosti kapaciteta.

 

 

Srdačan pozdrav,

Udruženje obrtnika Rijeka