Prijave za sudjelovanje na 16. Obrtničkom sajmu u Karlovcu

Prijave za sudjelovanje na 16. Obrtničkom sajmu u Karlovcu

objavljeno u: Novosti

Udruženje obrtnika grada Karlovca i Obrtnička komora Karlovačke županije i ove godine organiziraju Obrtnički sajam, zajedno sa Gradom Karlovcem kao suorganizatorom.

  1. Obrtnički sajam će se održati u razdobljuod 30. kolovoza do 3. rujna 2019.kao dio manifestacije “Dani piva Karlovac”. Manifestacija “Dani piva Karlovac” ove se godine održava u novom konceptu, u trajanju od pet dana, na pet različitih lokacija/tematskih cjelina, a upravo je Obrtnički sajam jedan značajan dio i održava se na lokaciji Športsko- rekreativnog centra Korana. Za Sajam je planiran izložbeni prostor pod montažnim šatorom, veličine cca. 800 m2 te dodatnih 200 m2 za edukativne sadržaje.

Obrazac prijave i obrazac privole dostavljamo vam u privitku ove objave, kao i cijene najma prostora.

Udruženje obrtnika Rijeka će svojim članovima izlagački prostor sufinancirati u iznosu od 50%.

Prijave se primaju do 31. srpnja 2019. ili do popune izlagačkog prostora.

Molimo ispunjenu prijavu te obrazac privole dostaviti na jedan od slijedećih načina:

–      poštom na adresu: UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA KARLOVCA, Haulikova 14, 47000 Karlovac

–      putem e-maila:  uo.karlovac@hok.hr ili ok.karlovac@hok.hr

–      za dodatne informacije možete se obratiti Udruženju obrtnika grada Karlovca na 098/365-408 ili Obrtničkoj komori Karlovačke županije na 047/612-058