Izmjena upute za postupanje po Pravilniku o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona

Izmjena upute za postupanje po Pravilniku o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona

objavljeno u: Novosti

Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo je novu uputu za postupanje po Pravilniku o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona („Narodne novine“, broj 20/19).

 

U novoj uputi za postupanje u točki 1 se navodi kako je prema broju zaprimljenih upita od strane prijevoznika utvrđeno da je potrebno dodatno vrijeme za informiranje istih te da se preporuča pojačani nadzor u svojstvu informiranja o dopuštenim prometnim tokovima sukladno Pravilniku, a sve do stupanja na snagu novog izmijenjenog Pravilnika. Nadalje, upravitelji javnih cesta nakon stupanja na snagu novog izmijenjenog Pravilnika, dobiti će uputu o roku označavanja važnijih raskrižja čime će se postići veća informiranost korisnika cesta.

 

Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona bilo je otvoreno do 27. travnja 2019.godine.

O stupanju na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona članovi Udruženja obrtnika Rijeka biti će pravovremeno obaviješteni.

 

Izmijenjena uputa za postupanje