Otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona

Otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona

objavljeno u: Novosti

Slijedom informacije od prošlog tjedna, da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture neće primjenjivati Pravilnik o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta na domaće prijevoznike, u petak 12. travnja 2019. objavljeno je javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona.

Pojašnjenje uz objavu savjetovanja je da se Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona unaprjeđuje sigurnost cestovnog prometa koja se temelji na preusmjeravanju prometa teških teretnih vozila na ceste sa boljim tehničkim karakteristikama. Predmetno će omogućiti zaštitu državnih, županijskih i lokalnih cesta čime će se osigurati bolja kvaliteta infrastrukture za sve sudionike u prometu.

Savjetovanje se može pronaći slijedom na link: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10708

Savjetovanje je otvoreno do 27. travnja 2019.g.

 

Molimo da vaše komentare pošaljete najkasnije do 25. travnja 2019.g. na e-mail adresu cehovi@hok.hr.