Predstavljanje novog partnera u projektu „Zajednička nabava“

Predstavljanje novog partnera u projektu „Zajednička nabava“

objavljeno u: Novosti

Riječka razvojna agencija Porin osnovana 1996. potporna je institucija za provedbu temeljnih strateških i programskih ciljeva razvoja Grada Rijeke.

Osim inkubacijskih aktivnosti – gdje nudi sustavnu potporu za male i srednje poduzetnike, Porin izrađuje analize, studije, strateške dokumente, provodi usluge pisanja i provedbe EU projekata te nudi razne edukacijske programe i usavršavanja.

 

Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. nudi navedene popuste:

– 10% – na pripremu projektne dokumentacije

– 10% – na usluge pripreme i provedbe Javne nabave

– 10% – na usluge vođenja projekta

– 10% – izrada poslovnih planova i investicijskih studija

– 10% – poslovne i stručne edukacije

 

Kontakti

web:  www.porin.hr

e-mail:  info@porin.hr

telefon:   +385 51 634 331