Rokovi zaduženja i dospijeća plaćanja obaveznog komorskog doprinosa u 2019. godini te podaci za uplatu istog

Rokovi zaduženja i dospijeća plaćanja obaveznog komorskog doprinosa u 2019. godini te podaci za uplatu istog

objavljeno u: Novosti

Nastavno na mnogobrojne upite u posljednje vrijeme, a vezano uz rokove zaduženja i dospijeća plaćanja obveznog komorskog doprinosa u 2019. godini i podatke za uplatu istog, u nastavku vam sukladno Odluci o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (NN – 141/2015) donosimo informacije.

 

 

Rokovi zaduženja i dospijeća plaćanja obveznog komorskog doprinosa jesu:

 

 

tromjesečje

 

datum u tekućoj godini

 

 

iznos

zaduženja dospijeća  
I 15. veljače 28. veljače 228,00 kn
II 15. svibnja 31. svibnja 228,00 kn
III 15. kolovoza 31. kolovoza 228,00 kn
IV 15. studenog 30. studenog 228,00 kn
Ukupno za cijelu godinu 912,00 kn

 

 

 

Podaci za uplatu:

 

Platitelj

 

Ime i prezime obrtnika
Primatelj:

 

Komorski doprinos u paušalnom iznosu

 

IBAN primatelja

 

HR 50 1001005 17373 52369
Model:

 

HR 67
Poziv na broj primatelja

 

OIB obrtnika
Opis plaćanja

 

Predujam komorskog doprinosa u paušalnom iznosu

 

Komorski doprinos 2019