Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN 116/18)

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN 116/18)

objavljeno u: Novosti

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), ministar zdravstva donio je Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane koji je stupio na snagu 28.12.2018. godine.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica (»Narodne novine«, broj 23/94) i Pravilnik o uvjetima koje moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica (»Narodne novine«, broj 20/02).

 

PREDMET PRAVILNIKA

 

Ovim se Pravilnikom propisuje način i program stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, a koje moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni.

 

ORGANIZACIJA I PROGRAM TEČAJA

 

Tečaj za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba obuhvaća edukaciju iz dostupnih materijala i/ili teorijske nastave te provjeru stečenog znanja pred Ispitnom komisijom

Uspješnost stečenog znanja dokazuje se potvrdom o završenom tečaju za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba koju izdaje zdravstvena ustanova koja je provela provjeru znanja.

Zdravstveni odgoj provode zavodi za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: zdravstvena ustanova).

Osobe koje na svojim radnim mjestima rade u proizvodnji ili prometu hranom, te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, dužne su prije početka obavljanja poslova ishoditi potvrdu o završenom tečaju za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni.

 

TEČAJ

 

Tečajevi se organiziraju po osnovnom i proširenom programu.

Popis potrebnih znanja po poglavljima koja moraju znati polaznici, a koji čine osnovni i prošireni program tečaja, sastavni su dio ovoga Pravilnika (Prilog I. i Prilog II.).

 

EDUKATIVNI MATERIJALI

 

Ministarstvo zdravstva, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao koordinatora mreže zavoda za javno zdravstvo, donosi edukativne materijale, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva poljoprivrede.

Zdravstvene ustanove ovlaštene za provođenje tečaja, ministarstvo nadležno za zdravstvo i ministarstvo nadležno za poljoprivredu, edukativne materijale objavljuju na svojim mrežnim stranicama.

 

PROVJERA ZNANJA

 

Po završetku tečaja obavlja se provjera znanja polaznika tečaja pred Ispitnom komisijom.

Članove Ispitne komisije imenuje ravnatelj zdravstvene ustanove koja tečaj organizira.

Provjera znanja se obavlja usmeno, na način koji omogućava stvarno utvrđivanje znanja uz najmanje tri postavljena pitanja iz propisanog programa.

 

POTVRDA

 

Za polaznika tečaja koji je postigao uspjeh na provjeri znanja izdaje se potvrda pravnoj ili fizičkoj osobi koja je uputila radnika (osobu) na tečaj, a kopija potvrde polazniku tečaja.

 

 

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane_NN_116_2018