Godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

Godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

objavljeno u: Novosti

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. (NN 116/18)

 

Odluka stupa na snagu 22.12.2018.

 

I.

Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 65.100 dozvola.

 

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 15.000 dozvola.

 

III.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Repub­lici Hrvatskoj iznosi 41.810 dozvola, i to kako slijedi:

 

 1. GRADITELJSTVO 800 dozvola
 2. BRODOGRADNJA   410 dozvola
 3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 611 dozvola
 4. KULTURA         25 dozvola
 5. PROMET   314 dozvola
 6. ZDRAVSTVO       120 dozvola
 7. SOCIJALNA SKRB       460 dozvola
 8. PREHRAMBENA INDUSTRIJA    200 dozvola
 9. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA       700 dozvola
 10. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO    990 dozvola
 11. METALNA INDUSTRIJA    200 dozvola
 12. INFORMATIKA       180 dozvola
 13. EKONOMIJA I TRGOVINA    200 dozvola
 14. POŠTANSKE USLUGE       600 dozvola.

 

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonski rad koja iznosi 6.540 dozvola od kojih za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu 5.000 dozvola, a u poljoprivredi i šumarstvu 1.540 dozvola.

 

V.

U okviru premještaja unutar društva utvrđuje se godišnja kvota dozvola za osobe premještene unutar društva koja iznosi 250 dozvola.

 

VI.

U okviru provedbe strateških investicijskih projekata utvrđuje se godišnja kvota dozvola za provedbu strateških investicijskih projekata koja iznosi

1.500 dozvola.

 

 

 

VII.

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2019. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

 

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Odluka o utvrđivanju god kvote dozvola za zapošljav stranaca za kalend god 2019_NN_116_2018