Usvojene Izmjene i dopune Zakona o poslovima u prostornom uređenju i gradnji

Usvojene Izmjene i dopune Zakona o poslovima u prostornom uređenju i gradnji

objavljeno u: Novosti

Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, donesen 2015. godine, obrtnicima je stvarao velike probleme na terenu. Zakon se od strane raznih dionika tumačio na različite načine, a obrtnicima u većini slučajeva nametao nepotrebnu i skupu obavezu zapošljavanja inženjera – voditelja radova, makar na par sati tjedno.

Na sjednici Sabora Republike Hrvatske, održanoj 11.12.2018.g., zaključeno je i usvojeno drugo čitanje Izmjena i dopuna Zakona o poslovima u prostornom uređenju i gradnji te je unesen novi članak 25. a):

(1)  Poslove vođenja manje složenih radova, osim osobe iz članka 25. ovoga Zakona, može obavljati osoba koja je završila odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke te ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit, odnosno osoba koja ima položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva koja te poslove obavlja u okviru svojeg majstorskog zvanja.

(2)   Manje složene radove koje vode osobe iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom.

Nadamo se da će se spomenutim pravilnikom na adekvatan način prepoznati oni radovi koje obrtnici s položenim majstorskim ispitom uobičajeno obavljaju te sukladno tome mogu i voditi.