„Paušalisti“, znate li svoje obveze na kraju poslovne godine?

„Paušalisti“, znate li svoje obveze na kraju poslovne godine?

objavljeno u: Novosti

Podsjećamo sve obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu da je zakonski rok za predaju Izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak ,odnosno obrasca PO-SD, najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine tj. 15. siječnja 2019. godine.


Godišnje izvješće o paušalnom dohotku na obrascu PO-SD za 2018. godinu sastavlja se na temelju podataka iz knjige prometa te plaćenih predujmova paušalnog poreza i to kvartalno tijekom poreznog razdoblja.


U poslovne primitke potrebno je uključiti sve primitke ostvarene obavljanjem djelatnosti uključujući i sve poticaje i potpore dobivene u vezi s obavljanjem obrtničke djelatnosti osim primljene novčane potpore za samozapošljavanje dobivene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.